Pressehåndtering

Pressehåndtering er et valgfrit modul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Formål og indhold

Den, der forstår at overbevise andre om, at man har ret, får det ofte.

Den gode kommunikation drejer sig i sin essens om at vinde sympati for sine holdninger og budskaber.

Dette kursus har det eneste formål at hjælpe dig med at opnå det, du ønsker, ved aktivt at kommunikere med dine omgivelser på den klogeste og mest effektive måde.

Det gælder fra det helt lavpraktiske med at skaffe deltagere til jeres arrangementer til at deltage i debatten for eller imod jagten i Danmark.

Det danske medielandskab har i de seneste ti år ændret sig dramatisk. Nye medier er kommet til, andre er skrumpet ind, og de sociale medier stormer frem.

Bruger vi medierne rigtigt, så giver det vi jægere en fantastisk mulighed for at arbejde med et værktøj, som kan give gode resultater – hvad enten målet er at pleje jagtens omdømme, skabe politisk bevågenhed om en vigtig sag, skabe lokal opmærksomhed om et lokalt arrangement eller bare sprede det glade budskab om jagt som verdens bedste hobby.

Kurset Den vigtige kommunikation – vejen til dine mål vil give dig en indførelse i, hvordan kommunikation kan blive ét af dine vigtigste redskaber til at opnå dine mål.

Når kurset er slut, har du fået en fornemmelse af, hvor meget magt og indflydelse der ligger i at kunne få pressen til at arbejde for din sag. Men du vil også have fået en fornemmelse af, hvor galt det kan gå, hvis pressen kaster sit søgelys på jagtens ømme tæer.

 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.