Fakta om afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en meget smitsom virussygdom med høj dødelighed, som kan forekomme hos svin og vildsvin. For at undgå et udbrud af afrikansk svinepest i Danmark er det vigtigt, at alle er med til at sikre en virksom og effektiv smittebeskyttelse.

Selvom afrikansk svinepest endnu aldrig har været konstateret i Danmark, forekommer sygdommen i en række europæiske lande - heriblandt Polen. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du holde øje med udviklingen og fordelingen af lande, der i øjeblikket er ramt af sygdommen.

Når vi går på jagt i lande med afrikansk svinepest, er der risiko for at bringe sygdommen med hjem. Går du på jagt i udlandet bør du derfor altid:

  • efterlade slagteaffald i det land, hvor dyret er nedlagt
  • partere kødet og lægge det i poser, inden du tager hjem
  • vaske dit jagttøj inden du tager hjem – alternativt læg det i poser og vask det, så snart du er hjemme

Danmarks Jægerforbund og Landbrug & Fødevarer udarbejdede i 2018 et fagligt dokument om sygdommen. I dokumentet kan du bl.a. læse om:

  • Fakta om afrikansk svinepest
  • Økonomiske konsekvenser af afrikansk svinepest
  • Sygdommen
  • Indsatsen
  • Håndtering af vildsvinene
  • Hvornår ophører indsatsen?

Læs dokumentet her.

Desuden har FACE (European Federation for Hunting and Conservation) udarbejdet en række anbefalinger til europæiske jægere. Anbefalingerne er udarbejdet med øje for lande med store bestande af vildsvin. Du kan læse anbefalingerne fra FACE her.

Bliv klogere på afrikansk svinepest her: