Kvalifikation til FM i Jagtfeltskydning

Jagtfeltskydning i kredsene er blandt andet en udtagelse til Danmarks Jægerforbunds årlige forbundsmesterskab, men i høj grad også en mulighed for jægere, der ønsker at afprøve og træne deres kompetencer i at skyde med riffel under så jagtrealistiske omstændigheder som muligt.

Kvalifikation

Riffelkoordinatoren inviterer umiddelbart efter kredsens kvalifikationsskydning (senest 5 hverdage efter) de skytter, som har kvalificeret sig, og som i tilmeldingen har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i forbundsmesterskabet.

Såfremt kredsen den 15. juli stadig har ledige pladser, udsendes der en erindringsmail til alle, der har kvalificeret sig til forbundsmesterskabet, og fra denne dato kan alle der har deltaget i kvalifikationsskydningen tilmelde sig FM efter først-til-mølleprincippet.

Hvis man ønsker at deltage i konkurrencemomentet ved forbundsmesterskabet, skal man have tilmeldt sig inden den 1. august. Alle tilmeldinger til forbundsmesterskab i jagtfeltskydning er bindende. Er der efter 1. august ledige pladser, kan disse tildeles skytter, der ønsker at skyde uden for konkurrence, og som ikke nødvendigvis har skudt kvalifikationsskydning i kredsen.

 Antallet af skytter til Forbundsmesterskabet er 250 skytter.

Nyhed i 2023: Der indføres i år to yderligere rækker, så der fremadrettet kan skydes i følgende rækker: junior, dame, jæger, mester, veteran og super veteran. Læs mere i reglerne for jagtfeltskydning.

 

Kvalifikationsskydning til forbundsmesterskabet afholdes følgende steder:

 • Kreds 1

  Dato: lørdag den 10. juni 2023 kl. 8.00 – 16.00

  Sted: Skydeområde Tranum Sandmosevej 514, Brovst

  Kontaktperson: Dennis Furrebæk på tlf.: 25520215 eller mail.: furrebek@gmail.com

  Tilmeldingsfrist: den 30. april 2023

  Betaling: 200 kr. Tilmeld dig her

  Øvrige oplysninger: Man skyder på 10 mands hold, alle skytter møder 45 min. før oplyst skydetid. Husk våbentilladelse, den skal forvises inden skydning sammen med våben. Der skal bruge ca. 50 patroner til skydningen. Der vil igen i år være mulighed for at købe lidt fra grillen samt forfriskninger. Jagtfeltskydningen er forbeholdt skytter i kreds 1.

 • Kreds 2

  Dato: søndag den 18. juni 2023 kl. 9.00

  Sted: Ulfborg Skyttecenter, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg

  Kontaktperson: Ole Jensen på tlf.: 20428172 eller mail: ole.j@tdcadsl.dk

  Tilmeldingsfrist: den 30. april 2023 (ingen eftertilmeldinger)

  Betaling: 225 kr. for medlemmer og 340 kr. for ikke-medlemmer. Tilmeld dig her

  Øvrige oplysninger: Man skyder på hold á 5 personer. Man kan tilmelde sig både som hold eller enkeltperson. Mødetid er 45 min. før oplyst skydetid. Husk våbentilladelse, den SKAL forevises inden skydning. Ligeledes har riffeludvalget bestemt, at der skal foretages våbenkontrol. Skydningen er åben for alle, men kun medlemmer med bopæl i kreds 2 kan kvalificere sig til forbundsmesterskaberne. Der skal bruges ca. 50 patroner til skydningen. Der er mulighed for indskydning.

  Hvis der er specielle ønsker til en skydetid inden for tidsrummet kl. 9 til kl. 14:30, så send en mail til Ole ole.j@tdcadsl.dk eller en sms på 20 42 81 72 umiddelbart efter din tilmelding, eller skriv det i kommentarfeltet ved tilmelding. Så vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til dette. Der forventes ikke at kunne skydes kvalifikation efter kl. 14.30, det viser de sidste års tilmeldinger.

  Efter tilmeldingsfristens udløb modtager man skydetider via den mailadresse, man har oplyst ved tilmelding + de kan ses på kreds2 hjemmeside og på lemsognsjagtforening.dk.

 • Kreds 3

  Dato: lørdag den 3. juni 2023 fra kl. 09:00

  Sted: Aarhus Skydebane (Skibby) Højbyhus 1A, 8462 Aarhus

  Kontaktperson: Aksel Sørensen på tlf.: 21747597 eller mail: jagtaksel@mail.dk

  Tilmeldingsfrist: senest d. 16. maj 2023

  Betaling: 225 kr. for medlemmer og 450 kr. for ikke-medlemmer. Tilmeld dig her

  Øvrige oplysninger: Der vil være mulighed for at købe forplejning. Find mere information på kredsens hjemmeside: www.jagtkreds3.dk eller på Facebook: jagtfeltskydning i Hevring

 • Kreds 4

  Dato: lørdag d. 10. juni 2023 kl. 9.00 – 15.00

  Sted: Måde Skydebane, Mådevej 113, 6705 Esbjerg Ø

  Kontaktperson: Preben Nielsen på tlf.: 20168309 eller mail: sauer200@mail.dk

  Tilmeldingsfrist: Senest den 1. juni 2023

  Betaling: 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding dig her

  Øvrige oplysninger: Der er mulighed for indskydning. Der kan købes øl og sodavand.

 • Kreds 5

  Dato: lørdag d. 13. maj 2023 fra kl. 9.00 – 16.00. 

  Sted: Rødskebølle Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg

  Kontaktperson: Niels Michaeli Lauritsen på tlf.: 60642386 eller mail: riffel@jagt.net 

  Tilmeldingsfrist: Senest den 15. april 2023

  Betaling: 200,- kr. Tilmeld dig her

  Øvrige oplysninger: Mødetid 30 min. før skydetid. Der skal bruges 50 skud. Der er ikke mulighed for indskydning. Husk våbentilladelse og jagttegn. Øl og vand kan købes på banen. Gratis kaffe. Hvis der er skytter, der gerne vil følges som hold på dagen, bedes de sende en mail til Niels Michaeli Lauritsen med navnene på de personer, der vil følges. Indtil d. 5. april er det kun skytter, der er medlem af Danmarks Jægerforbund, og som har bopæl i kreds 5, der kan tilmelde sig. Eventuelle ledige pladser vil herefter blive tilbudt skytter i andre kredse, samt skytter der ikke er medlem. Prisen for ikke-medlemmer er 300,- kr. 

   

 • Kreds 6

  Dato: lørdag d. 27. maj 2023

  Sted: Tubæk Skyttecenter, Mønvej 48, 4720 Præstø

  Kontaktperson: Kate Søborg på tlf. 40785754 eller mail: Riffel6@outlook.dk

  Tilmeldingsfrist: senest d. 5. maj 2023. 

  Betaling: 250,- kr. Tilmeld dig her

 • Kreds 7

  Dato: lørdag d. 3. juni 2023

  Sted: Bredetved Skydeterræn, Munkholmvej 301, 4300 Holbæk

  Kontaktperson: Max Elbæk på tlf.: 26 60 78 25 eller mail: Djkreds7@gmail.com

  Tilmeldingsfrist: Senest den 30. april 2023 (31. maj 2023)

  Betaling: 250 kr. Tilmeld dig her

  Øvrige oplysninger: Skytter som ønsker at deltage ved FM i jagtfeltskydning i september 2023, SKAL tilmelde sig senest 30. april 2023 og tydeligt gøre opmærksom på at deltagelse ved FM ønskes, såfremt skytten kvalificerer sig.

  Skytter som skyder i duelighedsklasse (uden for konkurrence) kan ikke deltage ved FM. Tilmelding for skytter som ikke ønsker deltagelse ved FM kan tilmelde sig frem til 31. maj, kl. 12.00 såfremt der er ledige pladser. Herefter kan tilmelding kun ske efter forudgående aftale med kontaktpersonen.

  Skydningen og udtagelse er for skytter med bopæl i kreds 7 (jf. regler for feltskydning) Skytter fra øvrige kredse kan dog deltage i det omfang der er ledige pladser, og kan kun deltage i duelighedsklassen (uden for konkurrence). Tilmelding kun efter forudgående aftale med kontaktpersonen på tlf. 26607825.Ved afbud senere end 26. maj 2023, kl. 12.00 refunderes deltagerbetalingen ikke. 

  Ved tilmelding af hold skal der sendes en mail til kontaktpersonen med oplysning om deltagerne på holdet. Ved tilmelding af flere end 1 hold skal kontaktpersonen kontaktes.

  Ved tilmelding skal ID nummer fra våbentilladelse oplyses. Dette gælder våben og evt. vekselpibe.

  På krav fra Politi, Forsvar, PET og FE vil disse oplysninger blive udleveret. Oplysningerne gemmes i 6 md. hvorefter de slettes. Der må kun bruges spidsskarp/fuldkappet ammunition, maks. 10 mm.

   

 • Kreds 8

  Dato: lørdag d. 22. april 2023 kl. 10.00

  Sted: Raghammer afspærringsfrie skydebaner, Sdr. Landevej 186J, 3720 Aakirkeby

  Kontaktperson: Henrik Nielsen på tlf.: 41664586 eller mail: Rh-nielsen@mail.dk

  Tilmelding: Tilmelding på dagen senest kl. 11.00

  Betaling: 100 kr. pr. skytte. Betales på dagen.

  Øvrige oplysninger: Mødested: P-plads forenden af skydebanerne. Skydningen er kun for medlemmer af Danmarks Jægerforbund.