Rådgivende udvalg for Tøndermarsken

Indenfor Nationalpark vadehavet er der nedsat et udvalg specielt vedr. Tøndermarsken.

Udvalgets funktion er at være rådgiver vedrørende forhold i Tøndermarsken for Tønder kommune, Naturstyrelsen og den til enhver tid siddende ansvarlige minister.

Udvalget består af udpegede medlemmer fra landbrug, digelag, DOF, DN Danmarks Jægerforbund, Tønder Kommune og Naturstyrelsen samt Afdelingen for fødevarer og erhverv i Tønder og et par andre.

Udvalget afholder to årlige møder eller efter behov.

Udvalget vælges hvert 4. år og følger kommunalvalget.

Kontaktpersoner Tøndermarsken


Erling Tychsen
6270 Tønder
Tlf. 74734438 el. 29655538
e-mail: erlingtychsen@bbsyd.dk

Suppleant: 

Anders Lønne
6261 Bredebro
Tlf. 74716282 el. 20137708
e-mail: yrsa.ballum@gmail.com