Årsmøde Kreds 1 - 2018

Kredsmøde lørdag d. 3. marts 2018

Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Indtegning og morgenkaffe       8.30 til 9.30
Mødestart                                   9.30

Pris pr. deltager 200,00 kr. Som dækker morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Beløbet betales ved tilmelding.
Tilmelding via dette link :Klik her - senest 3 uger før mødet.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
    Indstillede til HB: Leif Bach
    Indstillede til Suppleant til HB: Tage Espersen
6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.


 Til årsmødet er følgende stemmeberettigede:
• Kredsbestyrelsen
• Formænd for jægerråd
• Fagkoordinatorer
• Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

Koordinatorernes beretninger og praktiske oplysninger finder du her på kredsens hjemmeside, disse fremsendes derfor ikke til deltagerne.

På Kredsbestyrelsens vegne
Grethe Jakobsen
Kredsformand

Medlemstal opdateret oktober 2017:

Medlemstal oktober 2017 Kreds 1

Grønne råd