Opret et tællelav

Et tællelav bygger på følgende principper:

 • At tælle vildt
 • Frivillighed
 • Professionel og gratis rådgivning i vildttælling
 • Samarbejde og synergi

Hvorfor melde sig ind i et tællelav

Ved at blive en del af et tællelav, kan man som jægere være med til at tælle vildt. Vildttællinger er vigtigt da det kan bidrage med nødvendig viden om de forskellige vildtbestandens udbredelse og tæthed. På den måde kan jægerne aktivt deltage i og støtte op om bestandsovervågningen. Det er vigtigt at jægerne er med til at løfte denne opgave, da jægerne som aktive naturbrugere har et godt indblik i hvordan det ser ud med de forskellige vildtarter. Ved at oprette et tællelav kan man helt konkret være med til at indbringe vigtig viden om især markvildtet og pattedyrsarterne.

Hvad laver et tællelav?

Et tællelav tæller vildt. Der er to tællemetoder i tællelavene:

 1. Pattedyrstællinger
 2. Agerhønetælling med stående hund

Hvilken metode der anvendes til at udføre vildttællinger, afhænger af hvilke vildtarter man har som mål at tælle. Pattedyrstællinger foregår i de mørke timer hvor der lyses med en lampe ud over de åbne flader i landskabet. Der tælles her langs en fastlagt rute, som tilbagelægges i bil. Den vigtigste periode for pattedyrstællingerne er i foråret (marts måned).

Agerhønetællinger foregår langs en fastlagt linje (transekt). Langs linjen bliver der afsøgt med stående hund. Det er et krav for tællingerne, at der ikke udsættes fugle i området. Alle de hønsefugle der observeres noteres på et tællekort.

Hvordan danner jeg et tællelav?

Hvis man vil være med til at deltage i vildttællinger, kan man henvende sig til den tællelavsansvarlige vildt- og naturkonsulent i Danmarks Jægerforbund. Inden man tager kontakt, er det en god ide at gøre sig overvejelser om følgende:

 • Hvilket område man vil tælle i?
  Det er gode idé med et udkast til tællerute (pattedyr) eller takseringslinje (agerhøne)
 • Hvilken form for tælling man vil udføre?
 • Hvilken jagtforening man er medlem af.

I samarbejde med vildt- og naturkonsulenten udpeges den endelig rute eller takseringslinje. Vildt- og naturkonsulenten udarbejder kortmaterialet og udleverer det nødvendige udstyr til tællingerne.

Kontakt

Vildt- og naturkonsulent: Zacharias Jacobsen
Mail: zja@jaegerne.dk
Tlf. 51900614