Afmeldingsregler på DJ Lederuddannelsen - Ledelse af frivillig

I forbindelse med DJ Ledermoduler vil der i tilfælde af afmelding efter sidste tilmeldingsfrist blive opkrævet de faktiske udgifter, som Danmarks Jægerforbund har i den forbindelse.

Vi beder dig derfor om at prioritere din tilmelding meget højt på DJ Lederuddannelsens moduler, da der er bestilt forplejning og lokale samt på nogle moduler ligeledes overnatning.