Grundmodul

Grundmodulet er det første obligatoriske modul i DJ Lederuddannelse - Ledelse af frivillige

 

Formål og indhold

At blive en del af Danmarks Jægerforbunds frivillige ledelsesfilosofi og organisatoriske arbejde.

At få præsenteret teori og redskaber, der skal danne grundlag for gennemførelse af den samlede DJ Lederuddannelse.

Den frivillige ledelsesdisciplin, præsentationsteknik, formidling og kommunikation vil blive inkorporeret i det samlede uddannelsesforløb som den røde tråd, der skal samle uddannelsen.  

At få øget kendskab til foreningsjura, økonomi, DJs strategi, vedtægter og natursyn. 

 

Grundmodulet afholdes som internatkursus 3-4 gange om året i Jagtens Hus.