NaturLig omtanke

Faldvildt (dødfundne dyr) kan bære sygdomme, der kan smitte til mennesker (zoonoser) og bør derfor håndteres med omtanke. I denne folder forefindes retningslinjer, der minimerer risikoen for at pådrage sig sygdomme fra dyr.

Inden man begynder arbejdet med faldvildt, er det en god idé, at gøre sig følgende overvejelser:

  • Hvad er risikoen for at pådrage sig en sygdom i det geografiske område, jeg skal arbejde og/eller fra den art, jeg skal arbejde med?
  • Hvad er symptomerne på disse sygdomme i mennesker og i vildt?
  • Hvilken slags beskyttelsestøj/ foranstaltninger vil minimere denne risiko? Har jeg de påkrævede kvalifikationer og ressourcer?
  • Er jeg særligt udsat f.eks. pga. graviditet eller svækket immunforsvar? Er der brug for en vaccine inden arbejdet påbegyndes?
  • Er der nogle særlige omstændigheder, der gør, at jeg skal være ekstra opmærksom, så som mange døde dyr af ukendt årsag, blødninger fra næse, mund osv. uden synlige tegn på traume.

Læs mere og find relevante kontaktinformationer bagerst i folderen NaturLig Omtanke.