Instruktionsteknik

Instruktionsteknik indgår som et modul i Danmarks Jægerforbunds instruktøruddannelse til hund og riffel. Kurset giver dig som deltager viden om at instruere, når du skal fungere som instruktører på dit felt.

Formål: At introducere kursisterne til instruktion i praksis, sådan at de kan virke som instruktører indenfor deres fagområde (hund og riffel).

Indhold: På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis, således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og give feedback. Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende områder:

  • Feedback og aktiv lytning
  • Planlægning af undervisning
  • Udførsel af undervisning
  • Kontrol og styring af undervisning
  • Læringsteori

Målgruppe: Kurset er obligatorisk for alle, der ønsker at blive hunde- og riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund. For flugtskydnings- og jagthornsinstruktører er modulet ikke obligatorisk. 

Praktisk: Efter tilmeldingen tilsendes pensum for kurset pr. mail, som kursisten selv skal have læst inden kursets start. Ved tilmelding bedes e-mailadresse oplyst.

Pris: Pris medlem kr. 1.200,- og ikke-medlem kr. 2.200,-Prisen er inkl. undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning.

Undervisningsmateriale

Du kan finde undervisningsmaterialet til uddannelsen her.

Tilmeld dig Instruktionsteknik

Du tilmelder dig kurset i vores kursuskalender herunder, hvor du kan se, om der pt. er nogle planlagte kurser.

Er årets kurser afholdt kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, eller rette henvendelse til de regionale uddannelseskoordinatorer

 

Merit - ikke muligt for riffelinstruktører

Det har tidligere været muligt at søge merit for kurset Instruktionsteknik, men per 1. januar 2021 er det ikke længere muligt for riffelinstruktører. Grunden hertil er, at rammen for korte uddannelser under Miljøstyrelsen er ændret, og DJ deraf er pålagt vilkår fra myndighederne som ikke muliggør merit for riffelinstruktører, jf. DJ's godkendelse af uddannelsen. 

Instruktionsteknik er fortsat en del af hundeinstruktøruddannelsen, og her kan der søges merit efter gældende regler. For flugtskydningsinstruktører er Instruktionsteknik ikke et krav.