Bue

De fleste jægere, som i dag giver sig i kast med buejagt, gør det, fordi de ønsker at komme tættere på naturen og vildtet og dermed få større jagtlige udfordringer. En moderne jagtbue er et uhyre kraftfuldt våben, som er i stand til at nedlægge alle vildtarter hurtigt og humant.

En moderne compoundbue ligner ikke det, vi som børn selv fremstillede, men er meget mere teknisk med kabler og hjul. Den skal tilpasses den enkelte jæger med hensyn til især træklængde og styrke, men så har man også et våben, som er mindst lige så effektiv som en jagtriffel og lige så præcis. Således kan en moderne compoundbue sende en jagtpil af sted med en hastighed på mere end 100 m/sek., og den gennemskyder nemt et hvilket som helst stykke vildt.

Buejægerne i Danmark nedlægger de fleste vildarter på afstande under 20 meter, og de forender i løbet af få sekunder.

Buejagt i historisk perspektiv

Ved jagtlovsrevisionen i 1999 blev buejagt en del af jagtloven. Der blev indført begrænsninger, således at den største vildtart, som må nedlægges med bue og pil, er råvildt. I en periode på 5 år skulle alle afsendte pile efter råvildt indrapporteres til Naturstyrelsen, uanset om de havde ramt eller ej. Efter prøveperiodens udløb og gennemgang af de mange rapporter kunne Naturstyrelsen konkludere følgende:

”Effektiviteten for buejagt ligger fuldt på højde med riffeljagt, og er bedre end ved jagt på råvildt med hagl”.

Buejagten i Danmarks Jægerforbund

For at styrke buejagten har Danmarks Jægerforbund nedsat et Buepolitisk udvalg og et Bueaktivitetsudvalg. Bueaktivitetsudvalget har en koordinator fra hver af landets 8 kredse. Koordinatorernes opgaver er at koordinere kredsenes bueaktiviteter og deltage i bueaktivitetsudvalget.

Rundt i landet findes mange buebaner, hvor der kan skydes på 3D dyr og i de mange klubber, er du altid velkommen til at møde op, prøve en moderne jagtbue og få en snak om buejagt.