Bue

De fleste jægere, som i dag giver sig i kast med buejagt, gør det, fordi de ønsker at komme tættere på naturen og vildtet og dermed få større jagtlige udfordringer. En moderne jagtbue er et uhyre kraftfuldt våben, som er i stand til at nedlægge alle vildtarter hurtigt og humant.

En moderne compoundbue ligner ikke det, vi som børn selv fremstillede, men er meget mere teknisk med kabler og hjul. Den skal tilpasses den enkelte jæger med hensyn til især træklængde og styrke, men så har man også et våben, som er mindst lige så effektiv som en jagtriffel og lige så præcis. Således kan en moderne compoundbue sende en jagtpil af sted med en hastighed på mere end 100 m/sek., og den gennemskyder nemt et hvilket som helst stykke vildt.

Buejægerne i Danmark nedlægger de fleste vildarter på afstande under 20 meter, og de forender i løbet af få sekunder.

Sådan bliver du buejæger

For at blive buejæger i Danmark kræves der, at du har et almindeligt jagttegn. Dernæst skal du deltage i et 1 dags buejagtkursus.

Til selve prøven skal du bestå en teoretisk del med besvarelse af 20 spørgsmål med relation til buejagt. Her skal de 18 besvares korrekt. Ved den praktiske prøve skal der vises sikker håndtering af buen og skydes på 6 skiver med rådyr. Her er afstandene ukendte ud til 25 meter, og der skal være træf i mindst de fem. Træf svarer her til hjerte/lunge området.

Tilladelse til buejagt gælder for den buetype, du har aflagt prøve med. Langt de fleste aflægger prøven med compoundbuen, men der er også to andre buetyper som finder anvendelse, nemlig langbuen og recurvebuen.

Buejagt i historisk perspektiv

Ved jagtlovsrevisionen i 1999 blev buejagt en del af jagtloven. Der blev indført begrænsninger, således at den største vildtart, som må nedlægges med bue og pil, er råvildt. I en periode på 5 år skulle alle afsendte pile efter råvildt indrapporteres til Naturstyrelsen, uanset om de havde ramt eller ej. Efter prøveperiodens udløb og gennemgang af de mange rapporter kunne Naturstyrelsen konkludere følgende:

”Effektiviteten for buejagt ligger fuldt på højde med riffeljagt, og er bedre end ved jagt på råvildt med hagl”.

Buejagten i Danmarks Jægerforbund

For at styrke buejagten har Danmarks Jægerforbund nedsat et Buepolitisk udvalg og et Bueaktivitetsudvalg. Bueaktivitetsudvalget har en koordinator fra hver af landets 8 kredse. Koordinatorernes opgaver er at koordinere kredsenes bueaktiviteter og deltage i bueaktivitetsudvalget.

Rundt i landet findes mange buebaner, hvor der kan skydes på 3D dyr og i de mange klubber, er du altid velkommen til at møde op, prøve en moderne jagtbue og få en snak om buejagt.