Nyheder fra kreds 6

Danmarks Jægerforbund Kreds 6 inviterer til
Nyjægerdag – Lørdag d. 12. maj 10.00-15.00