Følg med i jagttidsrevisionen

Hvordan bestemmes jagttiderne? Efter jagttidsrevisionen i 2018 vil Vildtforvaltningsrådet løbende vurdere jagttiderne på de enkelte arter efter behov. På denne side kan du blive klogere på, hvad der egentligt ligger bag arbejdet med at fastsætte jagttider.

Bliv klogere på, hvordan jagttider revideres:

Se biolog Niels Henrik Simonsens forklaring på, hvordan jagttiderne bliver til:

Proces for revision af jagttiderne

 1. Ultimo 2019 – april 2020: DJ indhenter input og ønsker fra medlemmerne, jægerråd, kredse og udvalg.

 2. Maj 2020: Vildtforvaltningsrådet nedsætter faglig arbejdsgruppe for revision af jagttiderne.

 3. Maj 2020: Organisationer i Vildtforvaltningsrådet fremsender ønsker til arter for jagttidsrevision.

 4. September 2020: Arter der skal forhandles jagttid på fastsat i Vildtforvaltningsrådet.

 5. Oktober 2020: Møde afholdt i arbejdsgruppen om "Målsætningspapiret" og gennemgang af arter.

 6. Februar 2021: DCE afleverer det faglige grundlag for jagttidsrevisionen - rapport til Miljøstyrelsen og den faglige arbejdsgruppe for jagttidsrevision.

 7. Februar 2021 – Oktober 2021: Arbejdsgruppen gennemgår arterne for en faglig vurdering og indstilling til Vildtforvaltningsrådet.

 8. September 2021: Nationale Hjortevildtgruppe afleverer indstilling til den faglig arbejdsgruppe.

 9. November 2021: Jagttidsgruppen afleverer samlet indstilling til Vildtforvaltningsrådet.

 10. December 2021: Vildtforvaltningsrådet beslutter indstilling til Miljøministeren.

 11. Februar 2022: Materiale er klart til at kunne skrive bekendtgørelse. Høringsproces og politisk proces.

 12. Juli 2022: Ny jagttidsbekendtgørelse træder i kraft.