Foto: Skeeze

Foto: Skeeze

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Feltkendetegn

Tårnfalken er en af de almindeligste rovfugle i Danmark. Den har en karakteristisk kropsform med relativt lange, smalle vinger og en lang hale og er kendetegnet ved en såkaldt falketand på næbbet.Som kun de færreste kan se, når de ser en tårnfalk i naturen. Tårnfalken kan i flugten også kendes på de spidse vinger og allerbedste kendetegn er normalt, at den står og ’muser’ i luften over potentielle byttedyr. Ser man en rødbrun lille rovfugl, der muser, så er det næsten altid en tårnfalk.

Hannen har teglrød ryg og hunnen en okkerbrun. Både han og hun har plettet lysebrun underside. Hannen har tillige et blågråt hoved og ensfarvet grå hale, mens hunnens overhale er brun. Begge køn har mørk skægstribe. I flugten kendes tårnfalken på de sorte vingespidser på vingernes overside samt et sort bånd på halen.

Ungfuglene ligner meget hunnen. Dog er undersiden i reglen mere gul og har mere diffus længde-stribning, ligesom de store vingedækfjer på oversiden har lyse spidser og danner et bånd hen ad vingen.

 

Forveksling

Tårnfalken kan på afstand forveksles med spurvehøg, og med andre små falke som lærke- og aftenfalk.

Foto: Bernard Stam

Foto: Bernard Stam

Udbredelse og levesteder

Tårnfalken er udbredt over store dele af Europa, Asien og Afrika. I Danmark ses den især i åbent terræn og i tilknytning til byer og langs veje. Tårnfalken er kendt for at jage især mus ved at stå stille i luften på svirrende vinger over f.eks. græsmarker, hvor den ”muser”. Når byttet er opdaget, taber den højde med dybe dyk og tager til sidst byttet på jorden.

Der er ca. 2.500 ynglepar i Danmark og tårnfalken er således landets tredje talrigeste rovfugl efter musvåge og spurvehøg.

Føde

Tårnfalken lever hovedsaligt af små gnavere og er specialist i at fange mus. Tårnfalken er dog ikke kræsen i sit fødevalg og tager stort set alle slags smådyr som orme, snegle, større insekter, småfugle og padder.

Yngleforhold

Tårnfalkens længde er på 32-35 cm., med et vingefang på 71-80 cm.

Hannen har grå hoved, rødbrun ryg og lysegrå hale med det sorte ende bånd.

Hunnen mangler de klare grå farver, men undersiden er for begge køns vedkommende lys med sorte prikker og korte bryststriber.

 

Mængden af tilgængelig føde i perioden op til æglægningen er afgørende for antal æg der lægges. Antallet af tårnfalkeunger svinger derfor med antallet af mus.

Tårnfalken yngler mest i opsatte redekasser eller på bygninger og ofte i gamle forladte krage- og rovfuglereder.

Foto: Bernard Stam

Foto: Bernard Stam