Møder og referater kreds 1

Årsmøde 14. Juni 2021 kreds 1

Kredsens årsmøde 2021 afvikles i DGI-Huset Jens Møllers Vej 3 9440 Aabybro.

TILMELDING ER NØDVENDIG GRUNDET CORONAFORHOLDSREGLER. VISER DET SIG AT DE GÆLDENDE LANDSMÆSSIGE SOM LOKALE RESTRIKTIONER RULLES TILBAGE, KONVERTERES MØDET TIL ET VIRTUELT MØDE. DELTAGERNE VIL I DETTE TILFÆLDE FÅ TILSENDT LINK OVER MAIL SÅ DER KAN DELTAGES OVER TEAMS.

Tilmeld dig mødet her. SENESTE TILMELDING ONSDAG DEN 9. JUNI KL. 12.00

Ved almindelig fysisk afvikling anbefales det at deltagerne møder med en negativ Corona test som ikke er over 72 timer gammel, kan fremvise fuld vaccination eller har immunitetspas.

Indtegning og sandwich ved ankomst fra kl. 17.30 

Mødestart kl. 18.30

Pris: Kredsen dækker omkostningerne til forplejning grundet den særlige situation ift. Corona. Der er en sandwich og drikkevarer ved ankomst samt kaffe med tilbehør i pausen. 

DAGSORDEN ÅRSMØDE I KREDS 1 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om kredsens virksomhed.
 3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
 4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
 5. Valg af Kredsformand: (ikke dette år)
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer (jfr. § 23, stk. 2, nr. 4).
 7. Indkomne forslag. Se forslag "Jægere ejer jord" se mere her.

Note: under pkt. 4 får vi besøg af Danmarks Jægerforbund formand Claus Lind Christensen og direktør Karen Friis.

Der indlægges pause midt på mødet. 

Liste over indstillede til delegerede til Repræsentantskabet jf. punkt 6:
(Liste kan printes her)

 • Læsø: Svend Thyø
 • Morsø: Jan Jensen 
 • Thisted: Karen Serup, Benny Trap Larsen, Hans Christian Mikkelsen
 • Jammerbugt: Henning Kiil, Leif S. Højbjerg, Lars Kristensen, Poul Stensbek Pedersen
 • Hjørring: Jacob Brasholt, Kurt Thomsen, Knud N. Jensen, Jørgen Jørgensen 
 • Frederikshavn: Allan Mandrup, Erik Schack, Bo S. Christensen, Klaus Jensen 
 • Brønderslev: Tanja G. L. Christensen, Ole Libak, Henrik Hansen 
 • Vesthimmerland: Karl Buksti, Ulrik Holm, Hans W. Dalbram 
 • Mariagerfjord: Niels Skjellerup, Palle Bjerre, Helle Larsen 
 • Rebild: Kim Mark, Karsten B. Kristensen, Elon Godiksen 
 • Ålborg: Karsten Nøhr, Leon Nøhr Jensen, Gitte Balser Jakobsen, Brian Lichon, Søren Birk Nielsen, Benny Sørensen, Niels P. Greve, Kristian Slyk

Herudover er Kredsbestyrelsen delegerede til Repræsentantskabet.

 

Følgende er stemmeberettigede til Kredsens årsmøde: Kredsbestyrelsen, Formænd for jægerråd og Fagkoordinatorer og derudover fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen Kredsformand

Beretninger fra koordinatorerne: (beretninger er undervejs og opdateres lbn.)