Regler for jagt i Tyskland

Skal du på jagt i Tyskland, kan det være nødvendigt at tegne en tysk jagtforsikring som tillæg til den danske jagtforsikring, idet de tyske myndigheder i visse delstater ikke fuldt ud anerkender den danske jagtforsikring.

En af årsagerne er, at den danske jagtforsikring kun dækker i forbindelse med afgivelse af skud under jagt og ikke i forbindelse med transport og øvrig omgang med våben før og efter jagten, samt at dækningsbeløbet kan overstige det som dansk jagtforsikring dækker.

Først når du har dokumenteret, at du har en forsikring, der dækker, kan du få udstedt et gyldigt tysk jagttegn.

Du kan herunder læse de vigtigste informationer vedrørende jagt i Tyskland.

 • Hvordan får jeg tysk jagtforsikring?

  Er du medlem af Danmarks Jægerforbund? Hvis ja, så kan du tegne denne europæiske jagtansvarsforsikring til følgende priser og med kun 500 euro i selvrisiko. Denne nye europæiske jagtansvarsforsikring dækker væsentligt mere end den danske jagtansvarsforsikring tilknyttet dit jagttegn, der kun dækker skader, der sker under selve jagten. Men har du tegnet denne europæiske jagtansvarsforsikring, vil du være dækket fra du tager på jagt og til du er hjemme igen - også i Danmark.

  Tegn din europæiske jagtansvarsforsikring her.

  Priser på forsikringen
  Medlem af DJ:

  • 1 års varighed med dækning på 6 mio euro. Pris: 35,82 euro
  • 1 års varighed med dækning på 15 mio euro. Pris: 46,40 euro
  • 3 års varighed med dækning på 6 mio euro. Pris: 101,42 euro
  • 3 års varighed med dækning på 15 mio euro. Pris: 132,27 euro

  Ikke medlem af DJ:

  • 1 års varighed med dækning på 6 mio euro. Pris: 59,63 euro
  • 1 års varighed med dækning på 15 mio euro. Pris: 77,37 euro
  • 3 års varighed med dækning på 6 mio euro. Pris: 169,97 euro
  • 3 års varighed med dækning på 15 mio euro. Pris: 220,48 euro.

  Bliv medlem af Danmarks Jægerforbund

  Bliv en del af vores interessefællesskab og få masser af fordele, indflydelse og muligheder. 

  Når du melder dig ind i Danmarks Jægerforbund, skal du vælge mellem to muligheder. Enten tegner du et såkaldt direkte medlemskab udenom en jagtforening – eller også melder du dig ind via en jagtforening. I sidstnævnte tilfælde melder du dig både ind i en jagtforening efter eget valg og i Danmarks Jægerforbund.

  Meld dig ind her eller ring til 88 88 75 00. Du kan også vælge at sende en sms til 1919 med teksten "blivmedlem" efterfulgt af et mellemrum, dit navn og telefonnummer. Så kontakter vi dig efterfølgende.

  Læs mere om hvad du får ud af dit medlemskab her.

 • Hvordan får jeg tysk jagttegn?

  Når du har tegnet en forsikring, der dækker i Tyskland skal du - uanset om det er første gang, du skal have lavet et tysk jagttegn eller om du blot skal have forlænget et eksisterende - sende en kopi af den side i dit pas, hvor fotoet og underskriften er samt en kopi af dit gyldige danske jagttegn til de tyske myndigheder. Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt med et midlertidigt dansk jagttegn.

  Er det et nyt tysk jagttegn, du skal have lavet, skal der også bruges et foto i pasformat.

  Tysk jagttegn udstedes kun i den delstat, hvor du skal på jagt.

  14. september 2020: Flensborg udsteder i øjeblikket ikke længere jagttegn til udenlandske jægere, der vil på jagt i andre delstater end Slesvig-Holsten. Årsagen er det aktuelle udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland.

  Skal man på jagt i en anden delstat, er dette ikke nødvendigvis umuligt. Man skal blot henvende sig til myndighederne i den pågældende delstat, og altså ikke til Flensborg, der jo ligger i Slesvig-Holsten. 

  Læs evt.: Tysk jagttegn for udlændinge! Hvordan er status?

  Et godt tip til at finde et lokalt jagttegnskontor er, at du i Google eller Google-Maps søger på ”Untere Jagdbehörde”, eventuelt efterfulgt af delstatens navn. På denne måde finder du relativt hurtigt frem til et jagttegnskontor, der kan hjælpe dig.

  Der er mange steder i Tyskland, som kan udstede jagttegn, i Slesvig-Holsten er et af dem:

  Stadt Flensburg 
  Untere Jagdbehörde
  Schleswiger Strasse 66
  D-24941 Flensburg

  Det er her ikke muligt at aflevere dokumenter personligt for tiden. Dokumenterne pakkes i en kuvert med penge, og lægges i en grå postkasse. På kuverten skal stå ansøgers navn og adresse i øverst venstre hjørne.

  Att Bettina Thietje / Heidemarie Strunz

  Du skal dog være opmærksom på, at processen kan vare op til 4 uger, så du kan ikke få "straks"-udstedt et jagttegn.

  Kontoret kan også kontaktes på tysk på telefonnummer:

  • Ordnungsverwaltung Telefon: + 49 (461) 85 10 07 eller
  • Untere Jagdbehörde Telefon: + 49 (461) 85 15 74
  • Telefax: + 49 (461) 85 75 29 92
  • E-Mail: waffen-jagdbehoerde@flensburg.de

  Vigtige ændringer vedrørende udstedelse af jagttegn

  • Kun fuldstændige ansøgninger modtages.
  • Såfremt ansøgningen er ufuldstændig returneres alle dokumenter.
  • Såfremt kvitteringen fra forsikringsselskabet mangler optages der ingen kontakt til forsikringsselskabet.
  • Venligst overfør eller medbring gebyret i passende beløb – der skal ikke vedlægges returporto.

  Disse foranstaltninger er nødvendige for at afkorte ventetid og for at kunne behandle alle ansøgninger hurtigst muligt.

  Du har brug for følgende dokumenter:

  • Pas, evt. som kopi
  • Gyldigt dansk, norsk eller svensk jagttegn, evt. som kopi
  • Det grønne (tyske) jagttegnhæfte eller et pasfoto
  • Dokumentation for en tysk jagt-ansvarsforsikring (Jagdhaftpflichtversicherung) og en kvittering på betaling af forsikringen. Både overførselsdato og forsikringsnummer skal fremgå af kvitteringen. Du kan med fordel også skrive navn på jæger og forsikringsselskab.
  • Gebyr: 14-dages-jagttegn € 35,00, års-jagttegn (1. april - 31. marts) €90,00 Der modtages kun kontante Euro, og de skal vedlægges som kontanter.

  Åbningstider:
  Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08:30 - 12:00
  yderligere torsdag eftermiddag kl. 14:00 - 17:30
  Tirsdag lukket

  Vejledning til tysk jagtegn kan hentes her.

  Ansøgningsformular til tysk jagttegn kan hentes her.

  Du kan læse mere på den tyske hjemmeside (på tysk), som findes her.

 • Hvordan får jeg jagtvåben med til Tyskland?

  Tyskland accepterer fuldt ud det europæiske våbenpas, og det betyder, at du frit kan rejse ind i Tyskland med riffel- og haglvåben, når blot du har gyldigt dansk jagttegn, riffeltilladelse og et opdateret og gyldigt våbenpas.

  Husk at i alle EU-lande kræves der en dokumentation for formålet med rejsen, f.eks. en jagt invitation eller en tilmelding til en skydekonkurrence i besøgs landet.

  Til gengæld skal du være opmærksom på, at tyskerne har nogle strenge krav omkring transport af jagtvåben.

  Dit våben SKAL opbevares i en lukket og låst beholder. Det er dog ikke nødvendigt, at våbnet skal opbevares i en egentlig sikkerhedskuffert eller lignende. Det er fuldt tilstrækkeligt, at dit våben opbevares i for eksempel et almindeligt våbenfoderal, hvor der er sat en hængelås i lynlåsen, således at våbnet ikke umiddelbart er tilgængeligt.

  Desuden lægges der vægt på, at våbnet ikke kan gøres skudklart med få greb. Det betyder i praksis, at der ikke må være patroner i magasinet. Det anbefales at ammunitionen opbevares uafhængigt af selve våbnet under transporten.

  Våbnet betragtes også som passende opbevaret under transport, hvis det opbevares i et aflåst bagagerum, hvor der kun er adgang gennem bagklappen. Det vil sige at bagagerummet i stationcars og mange firehjulstrækkere, hvor man nemt kan skaffes adgang til bagagerummet fra førerkabine eller passagerpladser, ikke kan bruges til sikker transport, med mindre våbnet opbevares i eksempelvis en aflåst våbenkuffert.

  Skal du gennem Tyskland med dit våben, er det vigtigt at sørge for, at de er bag lås og slå under køreturen, enten i et aflåst etui, i en aflåst våbenkuffert eller i et aflåst bagagerum.

 • Er lyddæmper tilladt i tyskland?

  Antallet af tyske delstater, der accepterer/tillader brug af lyddæmpere på jagt er støt stigende og det forventes at alle delstater godkender lyddæmpere til jagt over de næste par år.

  Udfordringen for danske jægere er ikke så meget at anvende lyddæmperen i de nedenstående tyske delstater, men derimod at transportere dem derned.

  I forhold til transport af lyddæmper, så kan vi som bekendt ikke få dem skrevet i EU-våbenpasset og skal derfor lave deklarationer på dem.

  I praksis betyder det, at du over for henholdsvis de danske og tyske toldmyndigheder skal deklarere, at du bringer lyddæmperen ud og ind af de pågældende lande.

  I forhold til de danske toldmyndigheder kan du finde en vejledning her på hjemmesiden (KLIK HER og vælg øverste punkt).

  I forhold til de tyske toldmyndigheder skal du kontakte politiet i den pågældende delstat, da det er op til hver delstat hvorledes man ønsker at forvalte det.

   Det er i dag tilladt at anvende lyddæmper til jagt i flg. delstater i Tyskland:

  • Baden-Württemberg
  • Bayern
  • Brandenburg
  • Hessen
  • Mecklenburg-Vorpommern
  • Niedersachsen
  • Nordrhein-Westfalen
  • Rheinland-Pfalz
  • Saarland
  • Sachsen
  • Sachsen-Anhalt (Ændring vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft)
  • Schleswig-Holstein
 • Dokumentation for skydeprøve

  På visse revirer i Tyskland (primært i statsskovene) er der krav om, at jægerne aflægger en årlig skydeprøve, før de kan komme på jagt.
  Forhør dig derfor hos din rejsearrangør eller hos jagtudlejeren for nærmere oplysninger om kravene til denne prøve og dokumentationen herfor.

   Du kan hente de tyske skydeprøvebeviser (schiessnachweis) herunder:

 • Blyfri ammunition

  I Tyskland er det flere steder et krav, at der skydes med blyfri riffelammunition.

  Reglerne varierer fra delstat til delstat, så forhør dig hos din jagtudlejer/udbyder, inden du tager på riffeljagt i Tyskland.

 

Danmarks Jægerforbund får i øjeblikket mange henvendelser fra forståeligt frustreret danske jægere, der ofte har store udfordringer med at få udstedt et tysk Ausländerjagdschein (jagttegn til udlændinge). Jægerforbundet har derfor kontaktet det landsdækkende tyske jægerforbund Deutsche Jagdverband (DJV) og stillet en række spørgsmål.

Læs mere på denne side og i nyheden fra 30. marts 2021: Tysk jagttegn for udlændinge! Hvordan er status