Reguleringsindsatsen i Danmarks Jægerforbund

Gennem reguleringsindsatsen vil Jægerforbundet være med til at bekæmpe invasive arter samt regulere vildtarter, der udgør et erhvervs- eller samfundsmæssigt problem. Lokalt er der forskelle i hvordan reguleringsopgaven løses, og det skal der fortsat være.

Jægerforbundet ønsker med reguleringsindsatsen at bevare og støtte den måde hvorpå der er mulighed for lokalt at tilpasse reguleringsarbejdet efter forholdene.

Et af målene med reguleringsindsatsen er, at vi har et frivilligt netværk af jægere, der står til rådighed for kommuner, private og Naturstyrelsen, når der skal reguleres. Den frivillige indsats gælder den regulering, der knytter sig til almindelige arter som ræv, duer, måger, råger, husmår, mink, mv. Reguleringsjægerne har gennemgået uddannelse i Danmarks Jægerforbund, så de er klar til opgaven.

Ønsker du mere information om hvad der sker lokalt i dit område, er du velkommen til at kontakte os eller din lokale Jægerrådsrepræsentant. Du finder din Jægerrådsrepræsentant under kontakt.

Læs mere om regulering af invasive arter.