Priser på kurser til jagtforeninger

Der er faste priser, når du booker et kursus med en underviser fra Danmarks Jægerforbund. Du kan som jagtforening selv bestemme, hvad deltagerne skal betale.

Deltagerprisen på et kursus fastsættes af den arrangerende jagtforening, som dermed er økonomisk ansvarlig for kurset. Jagtforeningen afgør selv, om det givne kursus skal være indtægtsdækket ved brugerbetaling eller f.eks. gratis for deltagerne og dermed dækket af jagtforeningens egen økonomi.

Prisen er som udgangspunkt en fast pris for én undervisningsdag. Underviserens honorar og transportomkostninger samt undervisningsmateriale er indeholdt i prisen.

Vær opmærksom på at priserne kan være anderledes for enkelte kurser. Foredrag er som udgangspunkt gratis. Kontakt Rådgivnings- og uddannelsesafdelingen for yderligere informationer.

Kursus med fast pris

  • Dagskursus op til 20 deltagere: 6.000,- kr. (én underviser)
  • Dagskursus for 20-40 deltagere: 11.000,- kr. (to undervisere)
  • Dagskursus for 40-60 deltagere: 16.000,- kr. (tre undervisere)
  • Halvdagskursus for op til 20 deltagere: 4.500,- kr. (én underviser)

Prisen for kurset er afhængig af deltagerantal. Årsagen er, at der kræves flere undervisere, når deltagerantallet øges, fordi der samtidig er behov for fokus på de enkelte deltageres involvering.

Eksempler på kurser med special pris

  • Kurset "Vildtsygdomme og hygiejne" med op til 25 deltagere: 9.500,- kr.
  • Kurset "Transport af ammunition" med op til 16 deltagere: 9.500,- kr. 
  • Kurset "Genladning" koster 1.300,- kr. per deltagende medlem.

Uddannelses- og Rådgivningsafdelingen fremsender faktura for kurset efter endt kursus.

De nævnte priser gælder kun for udvalgte kurser. Kontakt Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen for at høre nærmere. Tlf.: 8888 7500, E-mail: kurser@jaegerne.dk