Gravdommere

Formålet med uddannelse af dommere til Naturtest i grav for gravsøgende hunde i Danmarks Jægerforbund er at sikre et fagligt godt niveau blandt dommerne, samt et bedst muligt grundlag for afviklingen af naturtest i grav. 

Personer der ønsker at påbegynde uddannelse bedes fremsende en ansøgning til DJ's sekretariat. Uddannelsen består af et teorikursus samt et efterfølgende aspirantforløb.

Med henblik på optagelse på et teorikursus for DJ gravdommere bedes du venligst fremsende en skriftlig ansøgning (Ansøgningsskema). Til ansøgningen medsendes endvidere 2 skriftlige anbefalinger. Begge fra personer med gyldigt jagttegn og erfaring med gravjagt (se eksempel). Udfyldt ansøgningsskema samt de to anbefalinger fremsendes  i en mail som vedhæftede filer til: Danmarks Sekretariat for hundeområdet: jh@jaegerne.dk  cc/ odh@jaegerne.dk

Læs nærmere om: "Regler for uddannelse af dommere til Naturtest i grav for gravsøgende hunde i Danmarks Jægerforbund"