Uddannelser

Her finder du information om de uddannelser, der ligger i regi af Danmarks Jægerforbund - eksempelvis uddannelsen som Vildtforvalter eller Jægerforbundets interne lederuddannelse.

Vildtet og jagten repræsenterer en høj værdi i Danmark. Først og fremmest udgør vildtet og jagten en stor rekreativ faktor for mange mennesker herhjemme. For at sikre vildtet og dermed de fremtidige jagtmuligheder bedst muligt, eksisterer der et behov for at uddanne personer med en omfattende viden om emnet. Retten til at udnytte vildtbestande gennem fornuftig jagt er nemlig betinget af, at jægernes viden, image og uddannelsesniveau er i orden, hvilket kun kan sikres, hvis jægere på alle niveauer tilbydes brede muligheder for grund- og efteruddannelse.

Udbuddet af uddannelser vil i fremtiden frem for alt påhvile jægernes organisation, og her har Jægerforbundet et klart og overordnet ansvar. Igennem denne virksomhed kan Jægerforbundet sikre sin position som ansvarlig institution over for såvel jægerskaren som befolkningen og myndighederne.