Sommertælling af grågås i Danmark

Danmarks Jægerforbund deltager i 2022 i en optælling af den danske sommerbestand af grågås. Tællingen koordineres af forskere på Aarhus Universitet og vil forhåbentlig engagere et større antal frivillige optællere over hele landet.

Den vesteuropæiske bestand, som de danske grågæs er en del af, er mere end syvdoblet siden 1980'erne. Det har blandt andet medført et stigende antal konflikter med landbruget og en øget risiko for flysikkerheden. Den internationale forvaltningsplan, som blev vedtaget i 2018, har både fokus på at beskytte gåsebestanden, tage hånd om de voksende udfordringer og sikre en bæredygtig jagt. Sommertællingen af de danske grågæs skal indgå direkte i arbejdet med at implementere forvaltningsplanen.

Optællingen skal foregå i weekenden d. 5.-7. august 2022, inden efterårstrækket for alvor går i gang. Gæssene skal tælles ved søer og kyster efter kl. 11, idet gæssene fouragerer spredt i landskabet om morgenen og derefter trækker ud på hvilepladserne. Det forventes, at de mange lokaliteter vil kunne dækkes af frivillige optællere, herunder jægere og ornitologer, og projektets succes afhænger således af deres deltagelse. Et tilsvarende arbejde er under udvikling i Norge, Sverige og Finland. Arbejdet i Danmark vil blive koordineret med de øvrige lande og samtidig drage nytte af resultater fra de andre projekter.

Du kan læse mere om baggrunden for projektet samt detaljer om projektets indhold her: Sommertælling af grågås i Danmark. Har du lyst til at deltage, så send en mail til Jægerforbundets biolog og trækvildtkonsulent, Iben Hove Sørensen. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen og afsluttes med udgangen af 2022.

Relevante artikler om emnet: