Obligatorisk riffelskydeforløb

Det obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre, trådte i kraft den 1. juli 2020. Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffelprøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kendskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse.

Hjælpemidler og skydestilling

Aspiranten må anvende de hjælpemidler, som normalt anvendes på jagt, og forløbet skal aflægges med et våben og en ammunition, som opfylder kravene til jagt på råvildt, for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. Man må altså godt bruge træningsammunition til både skydeforløbet og selve riffelprøven.

Aspiranten skal i forbindelse med det obligatoriske riffelskydeforløbet kunne fremvise en tilladelse til det våbnet som forløbet ønskes aflagt med.

Aspiranten skal, under opsyn af en riffelinstruktør, afgive 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

  • Stående skydestilling med anlæg
  • Stående skydestilling uden anlæg
  • Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
  • Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
  • Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Obligatorisk Riffelskydeforløb

Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb

Her kan du se hvordan de reglerne påvirker forskellige kategorier af jægere:

  • Jægere, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb
  • Jægere, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb
  • Jægere, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen
  • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb

Som bevis på gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, skal man printe og udfylde en blanket. For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.

Sådan kommer du i gang

Hvis du gerne vil i gang med det obligatoriske riffelskydeforløb men ikke ved hvordan du får kontakt til en skydeinstruktør, anbefaler Danmarks Jægerforbund, at du begynder med at henvende dig til den nærmeste jagtforening. Her vil der i langt de fleste tilfælde være en masse engagerede mennesker, som meget gerne hjælper dig videre.

Overvej i den forbindelse også, om ikke det vil være en god idé at melde dig ind i foreningen, nu du har etableret den gode kontakt.

Du kan læse mere om kravene til riffelskydeforløbet i Instruks for obligatorisk riffelskydeforløb. Få yderligere inspiration ved at se filmen herunder:

Find et riffelskydeforløb hos din jagtforening

I kalenderen herunder kan du finde foreninger og skydebaner, som afholder obligatoriske riffelskydeforløb.

På medlemsnettet kan arrangører af skydeforløb oprette deres skydeforløb som såkaldte foreningsmeddelelser i kursuskalenderen. Husk at kalde den for 'Obligatorisk riffelskydeforløb', så vises meddelelsen automatisk i nedenstående kalender.

Foreningsmeddelelser oprettes på medlemsnettet under 'Jagtforeningsarbejde'. Se instruktionsvideoen om hvordan man opretter en foreningsmeddelelse.