Div. Links kreds 8 Bornholm.

 

Aaker & Aakirkeby Jagtforening.                       www.aajagt.dk
 
Allinge-Sandvig Jagtforening.                           www.asjagt.dk

Bh. Buejægere                       www.bricksite.com/bornholmsbuejaegere 

Bh. Jagtcenter & BFK.                                       www.born-jagt.dk
 
Danmarks Jægerforbund.                                 www.jaegerforbundet.dk
 
Danmarks Jægerforbund`s
Facebook.                                                         www.facebook.com/jaegerforbundet
 
Grønt råd
Grønt Dialogforum.  
http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Sider/Grønt-dialogforum.aspx  
 
 Hasle Jagtforening:                                         www.haslejagtforening.dk
 
 
Ibsker Jagtforening.                                           www.ibskerjagtforening.dk
 
Klemensker Jagtforening.                                 www.klemenskerjagtforening.dk
 
Knudsker Jagtforening.                                    www.knudskerjagtforening.dk
 
 
Naturstyrelsen.                                                 www.nst.dk 
 

Nyker Rø jagtforening                                       http://nykerroejagt.dk/  

 

Rønne Jagtforening                                          www.ronnejagt.dk

Div. grafiske kort vedr:
Naturbeskyttelsesområder
Randzoner m.m.                                              http://giskort.brk.dk/mappage.asp?brugerid=9 
 
 
Schweisshunde register                                 www.schweiss.dk
 
Transit gennem Sverige med hund / kat.
http://www.tullverket.se/innehallao/tjanster/
inforselanmalanavdanskhundellerkatt.4.4ab1598c11632f3ba9280003151.html   

 
Vildtudbytte indberetning.                            www.jagttegn.dk
 
Østbornholms Jagtforening.                       www.eastbornjagt.dk 

 Registrering af våben / ammunition ved indrejse i Sverige. :  Her