Lovgivning vedr. hund

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
Kapitel 4, § 24 Ved jagt med glatløbet haglgevær på ikkeklovbærende vildt på og fra landarealer og i rør- og sivbevoksninger skal egnet apporterende hund medbringes.

Bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven)

Pr. 1. januar 2021 ophæves de tre tidligere nedenstående bekendtgørelser: 

  1. Bekendtgørelse om halekupering af visse hunderacer (Bek nr. 627 fra 1991)
  2. Bekendtgørelse om overdragelse af hundehvalpe (Bek nr. 817 fra 2004)
  3. Bekendtgørelse om forbud mod brug af visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr (Bek nr. 607 fra 2009)

Bekendtgørelse nr. 1 og 2 er nu sammenskrevet i "Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde".

Bekendtgørelse nr. 3 omskrives til: Bekendtgørelse om visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr, herunder om forbud mod brug og markedsføring".