Konflikthåndtering II

Konflikthåndtering 2 er et blåt mellemmodul af en varighed på 5 timer. Modulet kræver forudgående deltagelse på modulet konflikthåndtering 1. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Hvordan kan man bidrage til en løsning, når to personer har en konflikt, som belaster motivation og trivsel for andre i foreningen? Konfliktfyldt miljø er et stressende miljø. Der er redskaber til at løse op for konflikterne.

Formål

Konflikthåndtering 2 handler om forståelse og kendskab til metoder, som kan bidrage til at løse en konflikt mellem to parter.

Indhold

Vi gennemgår rollen som mediator, og vi har dialog og øvelser om praktiske eksempler. Der introduceres og afprøves en løsningsmodul.

At give kursister kendskab og forståelse for håndtering af konflikter tidligt i forløbet, og hvordan disse kan håndteres gennem kommunikation, lære at lytte og gensidig forståelse.  

 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.