Apporteringsdommere

Når man udbyder test og prøver, så er det nødvendigvis også nødvendigt, at der er dommere til rådighed. Derfor har DJ udarbejdet en dommeruddannelse for apporteringsdommere. 

Formålet med dommeruddannelsen er at sikre et fagligt godt niveau blandt dommerne, samt at sikre bedst muligt grundlag for kontinuerlig afvikling af apporteringsprøver i DJ. 

For at kunne starte på uddannelsen forventer vi at du kan svare ”ja” til følgende:

  • Gode menneskelige egenskaber og være bredt respekteret
  • Kunne træffe hurtige beslutninger i det dynamisk miljø
  • Være social kompetent
  • Kunne give og modtage konstruktiv kritik
  • Sætte dage af til dommergerningen
  • Medlem af både Danmarks Jægerforbund og DKK (af hensyn til certificering)

Uddannelsen består af:

  • Aspirantkursus (1 dag)
  • Aspiranttiden (afvikles i løbet af 2 sæsoner)
  • Godkendelsesprocedure

Med henblik på optagelse på et aspirantkursus for DJ dommere bedes du venligst fremsende en skriftlig ansøgning (Ansøgningsskema) . Til ansøgningen medsendes endvidere 2 skriftlige anbefalinger. Begge fra personer med gyldigt jagttegn og erfaring med apporteringsprøver (se eksempel). Udfyldt ansøgningsskema samt de to anbefalinger fremsendes i en mail som vedhæftede filer til: Danmarks Sekretariat for hundeområdet e-mail: jh@jaegerne.dk cc/ odh@jaegerne.dk

Efter behandling af din ansøgning indkaldes til førstkommende planlagte aspirantkursus, hvorefter du kan starte som aspirant.

Se "Regler for uddannelse af dommere til apporteringsprøver i Danmarks Jægerforbund"

Dommerelev udtalelse kan downloades her.

NB: Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt du allerede har et gyldigt dommerbevis (FCI) fra Dansk Retriever Klub, SJD eller lignende specialhundeklub/forbund for jagthunde kan du efter deltagelse i et kort efteruddannelseskursus i regi af DJ  blive godkendt til at dømme DJ’s apporteringsprøver. Kontakt venligst sekretariatet herom.

Har du spørgsmål i forbindelse med DJ’s dommeruddannelse er du naturligvis velkommen til at kontakte jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaard, tlf. e-mail odh@jaegerne.dk