Øvrige fugle

Under øvrige fugle finder du storkefugle og årefodede, rovfugle, duer og hønsefugle (fasanfugle), vadefugle og vandhøns, måger og spurvefugle.

Øvrige fugle er en betegnelse vi bruger her i artsleksikonet for de fugle, der ikke er andefugle. Her finder du indtil videre mågefugle, vadefugle, duer, fasanfugle, kragefugle og storkefugle og årefodede.

I Danmarks Jægerforbund arbejder vi faglig og politisk med disse fuglearter under både trækvildt og markvildt søjlerne.