Offentliggjort den: 15. juni 2017

Øvrige fugle

Under øvrige fugle finder du storkefugle og årefodede, rovfugle, duer og hønsefugle (fasanfugle), vadefugle og vandhøns, måger og spurvefugle.

Øvrige fugle er en betegnelse vi bruger her i artsleksikonet for de fugle, der ikke er andefugle. Her finder du indtil videre mågefugle, vadefugle, duer, fasanfugle, kragefugle og storkefugle og årefodede.

I Danmarks Jægerforbund arbejder vi faglig og politisk med disse fuglearter under både trækvildt og markvildt søjlerne.