Vildtplejerådgiver
Mikael Kirkhoff Samsøe

4180 Sorø

Tlf.: 6165 5317
Mail: 
mikael@kirkhoff.eu

Beretning til Kredsmødet 2022

Der er ikke så meget nyt fra vildtplejerådgivningen. 

Jeg hjælper folk med at søge planter fra vildtplantningsordningen og tilskud til etablering af søer. Det meste forgår over mail og telefon…

Jeg har ikke været ude i denne sæson med foredrag. Men jagtforeningerne er jo altid velkommen til at gribe fat i mig, hvis de mangler inspiration på en klubaften

---

Med venlig hilsen

Mikael Kirkhoff Samsøe
Cand. Agro.