Kredsbestyrelse

Hovedbestyrelsemedlem
Marie-Louise Achton-Lyng

4370 St. Merløse

Mobil: 27 57 28 22
Mail: marie-louise@achton-lyng.dk

Kredsformand
Ole Jervin

Tlf.: 27 14 35 52
Mail: olejervin@gmail.com

HB suppleant
Næstformand
Best. medlem

Christian Bærentsen

Tlf.: 22 18 80 02
Mail: cbdk@hotmail.dk

Kredskasserer
Best. medlem

Max Elbæk

2800 Kongens Lyngby

Mobil: 26 60 78 25
Mail: mel@jaegerne.dk

Best. medlem
Berit Valentin

Mobil: 20 63 73 31
Mail: kreds7@jaegerne.dk

Best. medl.
Finn Poulsen

Tlf: 28 12 10 29
Mail finnpou@live.dk

Best. medlem
Jens. K. Jensen

Mobil: 26 80 23 64
Tlf.: 46 49 20 15
Mail: famkolibri@yahoo.dk

Best. medlem
Ole Hansen

Tlf.: 30 54 02 92 
Mail: mail@ohjagt.dk

Best. medlem
Torben Clausen

Mobil: 30 28 76 10
Mail: torbenclausen@pc.dk

Best. medlem
Torben Broløs

Mobil: 20 30 48 45
Mail: tmbogab@mail.dk 

Torben Broløs

Best. medl.
Sekretær

Ib Kammersgård

Tlf: 20 41 95 53
Mail: ib@kammersgaard.dk

Ib Kammersgård

Susanna Vang Møller

Mail: susannavang@live.dk

Tlf.: 22 98 74 78