Jagtfeltskydning 2020

Jagtfeltskydning - kreds 7

Tidspunkt: søndag d. 14. juni 2020

Registrering slutter søndag d. 10. maj 2020 kl. 12:00

Afmelding mulig frem til fredag d. 15. maj 2020 kl. 12:00

Jægerspris Skydeterræn

Kontakt arrangør

Kvalifikationskydning til FM i Jagtfeltskydning i kreds 7.

Skytter som ønsker at deltage ved FM i Jagtfeltskydning, SKAL tilmelde sig senest d. 30. april 2020, og tydeligt gøre opmærksom på at deltagelse ved FM ønskes såfremt skytten kvalificere sig. Ønske om deltagelse ved FM vælges inde i tilmeldingen.

Skydningen er kun for skytter med bopæl i kreds 7. Skytter fra øvrige kredse kan dog deltage i det omfang der er ledige plader, men kun efter forudgående aftale med kontaktpersonen på tlf.: 26607825. Skytter fra øvrige kredse kan kun deltage udenfor konkurrence. 

Ved afbud senere end d. 15. maj kl. 12.00 refunderes deltagerbetalingn ikke. Navne på alle afbudspersoner skal meddeles kontaktperson på mel@jaegerne.dk

Kontaktperson: Max Elbæk på tlf.: 26607825 eller mail: mel@jaegerne.dk

Danmarks Jægerforbunds jagtfeltskydning med jagtriffel har til formål at fremme jagtriffelskytters dygtiggørelse i skydning i terræn under så jagtrelevante forhold som muligt. Der lægges ved denne skydning vægt på at øge riffelskyttens rutine i skud til mål på forskellige afstande og under tidspres. Endvidere tilstræbes at opøve brugen af gode skydestillinger og hjælpemidler.

 

Link til tilmelding:

https://flexbillet.dk/dj-aktiviteter/event/xdeaxr/token/5j0x

M.V.H
Max Elbæk
Mob.:  2660 7825