Jægerforbundets natursyn

Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision "God jagt i generationer", som sætter kursen mod fremtiden. En fremtid, hvor vi som jægere står sammen og kæmper for vores fælles interesse: naturen, dyrelivet og jagten. Vores holdninger finder du i vores natursyn og vores jagt- og naturpolitikker.

En vigtig del af fundamentet for Danmarks Jægerforbunds arbejde er:

Natursynet definerer vores overordnede holdning til den natur, der omgiver os og fastsætter dermed et grundlag for, hvordan vi arbejder med at sikre God jagt i generationer. Natursynet skuer frem og kan anvendes i en nutidig og fremtidig kontekst. For at sikre, at natursynet er retningsgivende og ikke mister aktualitet, understøttes det af positionspapirer om relevante emner, der tager udgangspunkt i DJ’s fastsatte politiske mål og succeskriterier.

Danmarks Jægerforbunds natursyn er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 22. juni 2024 af repræsentantskabet, der er Danmarks Jægerforbunds øverste myndighed.