Natursynet RASKnatur

Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision "God jagt i generationer", som sætter kursen mod fremtiden. En fremtid, hvor vi som jægere står sammen og kæmper for vores fælles interesse: naturen, dyrelivet og jagten. Vores holdninger finder du i vores natursyn og vores jagt- og naturpolitikker.

En vigtig del af fundamentet for Danmarks Jægerforbunds arbejde er:

De er begge vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30. april 2016 af repræsentantskabet, der er Danmarks Jægerforbunds øverste myndighed. Natursynet RASKnatur og Jagt- og naturpolitikkerne danner grundlag for, hvordan vi arbejder med at sikre muligheden for at benytte og beskytte naturen. 

Aktiv naturforvaltning

Jægerne er aktive benyttere og beskyttere af naturen, og jægerne er en del af den aktive naturforvaltning - både når det gælder beskyttelse og bevaring af naturen og vildtet, og når det gælder om at høste af naturens overskud.

Uden natur har vi ingen mulighed for at udøve vores jagtinteresser, og selve jagten er en del af en unik, bæredygtig naturoplevelse.

Dette betyder, at vi i Danmarks Jægerforbund arbejder for, at lovgivningen om brug af naturen skal indrettes på en måde, hvor den ikke forhindrer andre i at bruge naturen. Samtidig skal jægerne have mulighed for at bruge naturen aktivt til jagt.

Ligeledes arbejder vi for, at menneskers aktiviteter ikke må ske på bekostning af naturen eller på en måde, hvor vores handlinger får negativ betydning for vores efterkommere.

Bæredygtig udvikling

Vi arbejder for, at udvikling skal være bæredygtig. Bæredygtighed handler om at skabe gensidig respekt, hvor der både er plads til jagten og til, at befolkningen kan opleve naturen. Derfor skal der sikres en balance mellem de sociale, biologiske og økonomiske aspekter, som ligger til grund for vurdering af bæredygtigheden.

Naturen i Danmark er som udgangspunkt en ”kulturnatur”, hvor bestemte naturtilstande fastholdes og er politisk bestemt. Naturen er konstant under påvirkning af menneskers aktiviteter af erhvervsmæssige og rekreativ karakter. Dette afspejles også i lovgivningen.

Menneskets adfærd og holdninger ændrer sig over tid, ligesom naturen i Danmark og i landene omkring os gør det. Vi har derfor en dynamisk natur og et behov for en dynamisk tilgang til benyttelse og beskyttelse af naturen.

RASKnatur

Danmarks Jægerforbunds Natursyn bærer navnet RASKnatur, hvilket betyder: 

  • Rummelig natur
  • Alsidig natur
  • Sammenhængende natur
  • Kulturpræget natur

Natursynet RASKnatur definerer, hvad Danmarks Jægerforbund står for i relation til den natur, vi udøver vores interesse i.

Det vil sige, at natursynet dels er en programerklæring i forhold til politikere og andre organisationer, dels et rammeværktøj til forbundets tillidsfolk, politikere, medlemmer og medarbejdere i, hvad forbundets strategi på det natur- og jagtpolitiske område er.