Jagttider

Inden du går på jagt, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i jagttiderne. Vær opmærksom på, at der med jævne mellemrum sker revision af jagttiderne, så du bør løbende holde dig orienteret.

Bekendtgørelsen om jagttider indeholder indledningsvis nogle få generelle bestemmelser, bl.a. at gæs og ænder må jages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, at krager og husskader må jages fra 1 time før solopgang til solnedgang, samt at retten til at jage ande- og vadefugle samt blishøns, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, ikke må overdrages til andre for en periode, der er mindre end 1 år. Jagttiderne for de enkelte arter fremgår efterfølgende af en række bilag:

Bilag 1 i bekendtgørelsen viser alle de generelle jagttider.

Bilag 2 viser de lokale jagttider for alle arter bortset fra kronvildt og dåvildt.

Bilag 3 viser de lokale jagttider for kronvildt, og Bilag 5-15 er kortbilag, som viser de afgrænsningerne af de enkelte områder med lokale jagttider for kronvildt.  

Bilag 4 viser de lokale jagttider for dåvildt, og Bilag 16-25 er kortbilag, som viser de afgrænsningerne af de enkelte områder med lokale jagttider for dåvildt.  

Bekendtgørelse om jagttider for visse pattedyr og fugle m.v. kan findes her eller under almen lovgivning omkring jagt.