Jagttider

Inden du går på jagt, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i jagttiderne. Vær opmærksom på, at der ofte sker revision af jagttiderne, så du bør løbende holde dig orienteret.

Herunder finder du de generelle jagttider. Vær opmærksom på at der findes adskillige lokale jagttider. De relevante arter er markeret med en eller flere asterisker (*). 

Lokale jagttider

Der findes en lang række lokale jagttider, som det er vigtigt at orientere sig i. 

Fugle

 • Andefugle

  Gråand 01.09 - 31.12
  Atlingand 01.09 - 31.12
  Krikand 01.09 - 31.12
  Spidsand 01.09 - 31.12
  Pibeand 01.09 - 31.12
  Skeand 01.09 - 31.12
  Knarand 01.09 - 31.12

  Ovenstående andefugle kan desuden jages på fiskeriterritoriet 01.01 - 31.01

  Grågås 01.09 - 31.01
  Grågås på omdriftsarealer
  eller i umiddelbar tilknytning hertil*
  01.08 - 31.08
  Blisgås 01.09 - 31.01
  Sædgås** Ingen generel jagttid (se lokal)
  Kortnæbbet gås**** 01.09 - 31.01
  Canadagås 01.09 - 31.01
  Canadagås på omdriftsarealer
  eller i umiddelbar tilknytning hertil*
  01.08 - 31.08
  Troldand 01.10 - 31.01
  Bjergand  01.10 - 31.01
  Hvinand 01.10 - 31.01
  Ederfugl - han 01.10 - 31.01
  Ederfugl i fuglebeskyttelsesområder, hvor ederfugl er på udpegningsgrundlaget***** Ingen jagttid
  Sortand 01.10 - 31.01

  Ænder og gæs må jages i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang

  *Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.

  **Vær opmærksom på, at der for disse arter gælder lokale jagttider, som du finder her.

  ***Kortnæbbet gås forvaltes efter en adaptiv forvaltningsplan, og derfor kan jagttiderne på arten ændre sig fra år til år.

  *****Fuglebeskyttelsesområder, hvor ederfugl er på udpegningsgrundlaget:F2, F15, F31, F36, F47, F57, F64, F71, F72, F73, F94, F96, F98, F102, F110, F127 og F128, jf. bilag 3 og bilag 10 til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen). Se kort her.

 • Hønsefugle

 • Vandhøns

  Blishøne 01.10 - 31.01
 • Vadefugle

  Dobbeltbekkasin 01.09 - 31.12
  Skovsneppe** 01.10 - 31.01

  **Vær opmærksom på, at der for disse arter gælder lokale jagttider, som du finder her.

 • Måger

 • Duer

  Ringdue 11.11 - 31.01
 • Kragefugle

  Husskade 01.09 - 31.01
  Krage (gråkrage og sortkrage) 01.09 - 31.01

  Husskade, gråkrage og sortkrage må jages i tiden fra 1 time før solopgang til solnedgang.

Pattedyr 

Invasive arter

 • Invasive arter

  Nilgås* 01.09 - 31.01
  Bisamrotte* 01.09 - 31.01
  Sumpbæver* 01.09 - 31.01
  Vaskebjørn* 01.09 - 31.01
  Mårhund* 01.09 - 31.01
  Mink* 01.09 - 31.01

  *Arterne må reguleres hele året

 Jagttiderne på disse sider er sidst opdateret 01.07.2022