Lasershot udstyr kreds 8 Bornholm.

 

Kredsen råder over et lasershot-anlæg, som med mange forskellige funktioner er både underholdende og særdeles lærerigt. Anlægget udlånes gerne til lokale jagtforeninger i.f.m. jægerarrangementer og lign.

For udlån og / eller nærmere info kontaktes:

Gert Andersen:  Tlf.  22 59 52 35 eller mail:  gert2812@mail.dk