Lasershot udstyr kreds 8 Bornholm.

 

Kredsen råder over et lasershot-anlæg, samt en " Elgbane " som gerne udlånes til lokale jagtforeninger i.f.m. jægerarrangementer og lign.
Konkakt blot  medlems og nyjæger-koordinatoren.

Forening : Aaker og Aakirkeby jagtforening
Navn :         Thomas Lund Koefoed
Adresse : Stokkekildevej 32  3720 Aakirkeby
Tlf. 1 : 56 97 08 58
Tlf. 2 : 20 16 82 87
E-mail :        thomaslundkoefoed@hotmail.com

 

Funktion : nyjægerkoordinator