Lasershot udstyr kreds 8 Bornholm.

 

Kredsen råder over et lasershot-anlæg, samt en " Elgbane " som gerne udlånes til lokale jagtforeninger i.f.m. jægerarrangementer og lign. Konkakt blot  medlems og nyjæger-koordinatoren.

Forening: Aaker og Aakirkeby jagtforening
Navn: Thomas Lund Koefoed
Adresse: 3720 Aakirkeby
Tlf. 1: 56 97 08 58
Tlf. 2: 20 16 82 87
E-mail:        thomaslundkoefoed@hotmail.com

 

Funktion: nyjægerkoordinator