Friluftsrådets lokalforeningspulje

Jagtforeningerne kan søge tilskud fra Friluftsrådets lokalforeningspulje.

Lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer, herunder Danmarks Jægerforbund, kan søge om støtte til at styrke foreningens arbejde for friluftsliv. Der kan søges op til 50.000 kr. fra en pulje på ca. 2,5 mio. kr. årligt.

Puljen har til formål at styrke lokale foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet. Der er fokus på initiativer, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen. Ved friluftsliv forstås i denne sammenhæng rekreative aktiviteter, som finder sted i naturen, f.eks. det åbne land, i skoven, andre grønne områder, langs kysten eller på sø eller hav. 

 Hvad kan I søge til?

  • Aktiviteter og projekter, der styrker lokale foreningers formålsbestemte frivillige arbejde med friluftsliv, herunder materialer og faciliteter, der direkte understøtter foreningernes daglige virke og løbende arbejde med friluftsliv.
  • Aktiviteter go projekter, der forbedrer rammerne for foreningsarbejdet inden for friluftsliv.

Hvor meget kan I søge

I kan søge om tilskud på op til 50.000 kroner. Der er ikke krav om med- eller egenfinansiering.

Hvordan søger I

I finder vejledning og ansøgningsskema på Friluftsrådets hjemmeside, hvor der også er kontakt oplysninger, hvis I har spørgsmål til puljen. 

Hvornår skal I søge

Fristen for indsendelse af ansøgning er 1. maj 2020, og der er kun den ene ansøgningsrunde i år.