Ny Covid-19 hjælpepulje

Jagtforeninger kan nu søge om kompensation for økonomiske tab forårsaget af Covid-19.

Friluftsrådet administrerer puljen, som er på i alt 3,4 mio. kr.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 7. marts 2022.

Der kan søges om tilskud til at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som foreningen har oplevet eller oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19 i perioden 11. marts 2020 til 7. marts 2022.

Se mere på Friluftsrådet hjemmeside, hvor I også finder ansøgningsskemaet.