2024 Kreds 5 Puljen

Kreds 5 har fastsat en bevilling på 50.000 kr. igen i 2024, til lokale projekter i jægerråd og jagtforeninger.

Formålet med puljen

Kreds 5 ønsker at støtte de lokale jægerråd og jagtforeninger i deres arbejde og aktiviteter, herunder aktiviteter for juniorjæger, aktiviteter for ny-jægere, aktiviteter for pensionister, aktiviteter der medvirker til at fastholde medlemmer, aktiviteter der har til formål at hverver nye medlemmer, aktiviteter der har til formål at udvikle jagtforeningen, og aktiviteter der støtter netværk og fællesskaber på tværs i jagtforeningen.
Der ydes ikke tilskud til løbende drift og løbende aktiviteter mv.
Det ydes ikke tilskud til projekter der er dækket af andre puljer.

Hvem kan søge

Foreninger der er tilsluttet Danmarks Jægerforbund

Ansøgningsfrister

Der er fire ansøgningsrunder, hvor der hver gang er 12.500 kr. der kan søges.
Ansøgningsfristen er den: 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober.

Vejledning og ansøgningsskema

For at kunne søge skal ansøgningsskemaet til puljen udfyldes korrekt og indsendes rettidigt, og være forsynet med bilag.
Motiveret og underskrevet ansøgning med bilag sendes pr. mail til formanden bevillingsudvalget i kreds 5, Thomas Albertsen, tal@shipyard.dk

Behandlingsforløb

Formanden for bevillingsudvalget i Kreds 5 kvitterer pr. mail for modtagelse af ansøgningen, samler ansøgningerne og foreligger dem hurtigst muligt efter fristens udløb til behandling i kredsbestyrelsens bevillingsudvalg.

Bevillingsudvalg

Bevillingsudvalget består af formanden for bevillingsudvalget, kredsformanden, hovedbestyrelsesmedlemmet og yderligere et til to medlemmer udpeget af kredsbestyrelsen. Bevillingsudvalget motiverer og indstiller til godkendelse i kredsbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for midlernes anvendelse.

Udbetaling af tilskud

For at få tilskud må aktiviteten eller projekter ikke være påbegyndt, før der er givet tilsagn.
Læs mere om betingelserne for tilskud og udbetaling heraf i ansøgningsskemaerne.

Vær opmærksom på, at ansøgningsskemaet skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, være forsynet med fornødne bilag og være indsendt rettidigt for at komme i betragtning.

Skemaet fra 2023 anvendes fortsat.