Skydeleder og riffelinstruktør

For at blive uddannet riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund skal du igennem et uddannelsesforløb, der består af flere moduler. Det første modul uddanner dig til skydeleder.

Optagelse på modulerne forudsætter at du er fyldt 18 år og har jagttegn med bestået riffelprøve. Dette fremvises til underviser på kursusdagen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Uddannelsen til riffelinstruktør består af:

Frivillige tilvalgsmoduler:

Modulerne er tiltænkt i ovenstående rækkefølge, men af praktiske årsager kan modul 2 Instruktionsteknik også lægges først eller sidst i uddannelsesforløbet som riffelinstruktør. Når alle tre moduler er bestået, opnår du godkendelse til at overlade eller få overladt riflede jagtvåben i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning.

Alle moduler afsluttes med eksamen og der udstedes et kursusbevis. Kun medlemmer af DJ modtager et id-kort som legitimation ligesom deres kompetance registers i DJs medlemsystem.

Ingen mulighed for merit

Der kan ikke gives merit for moduler på skydeleder eller riffelinstruktøruddannelsen. 

Indholdet af vores skydeuddannelser er reguleret af Miljøstyrelsen jf. Våbenloven og godkendt på baggrund af kursets indhold og tilhørende prøver. Danmarks Jægerforbund har på baggrund af Miljøstyrelsens godkendelse ikke bemyndigelse til at dispensere for kurset eller dele heraf, hvorfor vi ikke kan give merit for tidligere uddannelser, selvom disse er længere og har et højere fagligt indhold end det, der kræves.