Jægerråd Tønder

Hvem er vi? og Hvad laver vi for jægerne og jagten sag?

Jægerrådet i Tønder består i dag af 5 – 7 medlemmer fra 6 forskellige jagtforeninger. Vi kunne sidde 28, da hver jagtforening må stille med en repræsentant til jægerrådet. Repræsentanten kan være hvem som helst, vedkommende skal naturligvis være medlem af Jægerforbundet, og skal godkendes af bestyrelsen i egen jagtforening. Vi mødes 3 – 6 gange i løbet af året, hvor vi drøfter aktuelle emner eks. Jagttider, indstilling til ny hovedbestyrelsesmedlem eller kredsformand og naturligvis de mere lokale ting, som Ålbæk skydebane, nyjægerjagter på kommunalgrund o.lign. 

Jægerrådet er et politisk led i Jægerforbundet. Det er lagt op til, at man som jagtforening og jæger har direkte indflydelse. Desværre er der for få der gør brug af det. Vi vil i Tønder jægerråd derfor prøve at blive mere tydelige. Dette kan vi dog kun med hjælp fra lokalforeninger og jægere. . 

Hvad laver vi: 

2016 har været et år, hvor der er blevet snakket jagt på kronvildt og jagttider på øvrige arter. Ligesom Jægerrådet har trukket i trådene i forbindelse med genåbning af Ålbæk skydeterræn. 

Hvad er ideen med jægerrådet: 

Jægerrådet skal være med til at styrke samarbejdet imellem jagtforeningerne i kommunen. Dette er en udfordring, som vi i bestyrelsen gerne vil have jeres opbakning og ideer til. 

Vi forventer ikke, at alle melder sig på banen, men vi har et håb og en ide om, at der sidder nogle derude i lokalforeningerne, som gerne vil være med til at lave et arrangement for jægere på kryds af vores jagtforeninger. Det kunne jo være en som kender noget til mosen, og som gerne vil fortælle om det, eller som Tonny Lønne der i sommers inviterede på Vadehavsvandring.

Skulle dette have vagt jeres interesse så er I meget velkomne til at skrive eller ringe til en af os i bestyrelsen. 

Der er også mulighed for at få mere at vide når vi afholder:
Årsmøde torsdag den 26. januar på Øster Højst kro kl. 19.00 - Der kan købes kaffe og kage for en pris af 60,- kr.

OBS: Af hensyn til kaffe og kage er tilmelding nødvendig, tilmelding kan ske til:

Kim Aabling på mail: hella.aabling@bbsyd.dk eller på sms til: 51215197

Knæk og bræk. Jægerrådet 

 

Jægerrådsformand 

Kim Aabling 
Mobil. 51215197 
e-mail:
hella.aabling@bbsyd.dk

Formand og repræsentant i
det rådgivende udvalg for vadehavet.

Kim Aabling
6780 Skærbæk
Tlf. 51215197
e-mail: 
hella.aabling@bbsyd.dk

 

Repræsentant Grønt råd

Henning Heldt
Østervang 18
6261 Bredebro
Tlf. 40402262
e-mail.  
henning@ostervang18.dk

 

Nyjæger og Event manager

Merete Callesen 
6780 Skærbæk
Tlf. 40112169
e-mail: 
normsted43@bbsyd.dk

 

Det rådgivende udvalg for Tøndermarsken.

Erling Tychsen
6270 Tønder
Tlf. 29655538
e-mail: 
erlingtychsen@bbsyd.dk

 

 Regulæringsjægere

Hans Ole Løwengraff
6780 Skærbæk
Tlf. 24924232
e-mail  
loewengraff@live.dk

 

 

Referater.