Vejledning til angivelse af baitpladser og visse fælders placering

Følgende emner må anvendes på baitpladser eller i fælder mod forudgående registrering/meddelelse til Miljøstyrelsen:

  • Foderpiller godkendt til brug i danske aquakulturbrug
  • Hårde oste, der er lavet af pasteuriseret mælk, og modnet i mindst 21 dage, indkøbt fra danske mejerier. Der skal følge et handelsdokument med fra mejeriet, der skal gemmes i 2 år.
  • Trafikdræbt vildt, opsamlet inden for en radius af 10 km fra baitplads.
  • Hjortevildt og vildkanin fra nærområdet, nedlagt inden for en radius af 10 km fra baitplads.
  • Konsumæg fra dansk registrerede virksomheder.
  • Kager og wienerbrød som er færdigbagte uden flødeskum.

Husdyr (her svin og kvæg) må ikke kunne komme til baitpladsen. Hvis baitpladser eller store fælder oprettes inden for husdyrhegninger, skal der altså trækkes et hegn (eltråde svarende til øvrig hegning) omkring baitplads eller fælder. Det skal sikres, at eventuelle foderrester fjernes gennem dagrenovationen (til forbrænding).

Baitpladserne skal være forsynet med kontaktoplysninger (som det kendes fra fælderne).

Jægere, der ønsker at bruge disse emner som bait skal henvende sig til Mariann Chriél på machr@mst.dk med angivelse af navn, adresse, tlf. og kort (eller koordinater) over baitpladser. Registrering hos Miljøstyrelsen kan f.eks. ske ved at udfylde og indsende denne formular.

Ønsker man udelukkende at anvende hunde-/kattepiller eller vegetabilske emner, er der ikke behov for en registrering.

Hvis man vil bruge andre typer af bait, kræver det en ansøgning til Fødevarestyrelsen. Se mere her.

Ansøgning om anvendelse af andet end hunde- og kattefoder, samt ost og vildt der kommer fra lokalområdet (inden for en radius af 10 km) på sine baitpladser til mårhund kan søges på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ansøgningsblanketten finder du her.