Jægerforbundets indsats i Friluftsrådet

Jægerforbundet er pt. repræsenteret i Friluftsrådets bestyrelse ved Kirsten Skovsby, tidligere HB-medlem i jægerforbundets hovedbestyrelse.

Jægerforbundet er derudover repræsenteret ved ca. 40 personer fordelt i Friluftsrådets 23 lokale friluftsråd. En række af disse DJ-repræsentanter er bestyrelsesmedlemmer i de lokale friluftsråd med bestemmende indflydelse, mens de øvrige er repræsentanter i de lokale friluftsråd uden en egentlig funktion. For Jægerforbundets repræsentanter i Friluftsrådet er der formuleret en målsætning for deres virke:

DJ's målsætning for Friluftsrådsarbejdet

Gennem tæt samarbejde med de øvrige Friluftsrådsorganisationer vil vi søge indflydelse på friluftspolitiske spørgsmål for at realisere Danmarks Jægerforbunds vision om mest mulig jagt og natur.

Denne målsætning skal særligt ses i forhold til følgende kerneområder for Jægerforbundet: Jagtpolitik, Natur, Adgangsforhold, Formidling, Områdeforvaltning, Høringssvar, Nationalparker, Naturparker og Friluftsrådskredse.

Få stor lokal indflydelse

Som repræsentant i Friluftsrådet lokalt kan man, hvis man ønsker det, få stor politisk indflydelse på det kommunale friluftsliv og naturforvaltningen (se nedenfor om Lokale Friluftsråd).

To af jægerforbundets lokale bestyrelsesmedlemmer har i artiklen ’Få indflydelse gennem Friluftsrådet’, der blev bragt i Jæger i oktobernummer 2017, beskrevet, hvad man som organisation kan få ud af medlemskabet af Friluftsrådet, og især hvilken indflydelse man kan få på lokale sager. Der er god inspiration at hente her.