Buekoordinator 

Tom Buxbom

 

Mobil:60204116
Email: tombuxbom@hotmail.dk 

 

Rejnstrup                                                                                                                                                          20/4-2021

 Beretning Buekoordinator – Kredsens årsmøde 17/6-2021

Som ny buekoordinator vil man naturligvis gerne vise at kosten kan feje, men 2020 blev ikke året hvor alting blev afviklet som det skulle, heller ikke for buejægerne. I perioder har det været muligt med træning i foreningerne, men det har grundet COVID-19 ikke været muligt at sætte nye tiltag i gang.

Bueprøverne er kommet i gang igen her i foråret 2021., Der har der været fokuseret på generhvervelse fra naturstyrelsens side. De obligatoriske buejagttegns kurser har været afholdt her i foråret 2021, med en blanding af små hold udendørs og teoriundervisning virtuelt. Ikke optimalt, men det muliges kunst.

Vi havde håbet på en forlængelse af prøveperioden med jagt på de store hjorte med yderligere 3 år, men kom dog igennem med en forlængelse på yderligere 1 år, således at bedømmelsen af prøveperioden kommer til at hvile på et større datagrundlag.

Vi er kommet langt i forbindelse med en fusion med Foreningen Af Danske Buejægere (FADB). Et fælles udvalg fra DJ og FADB arbejder på at få sammenlægningen på plads. Det betyder blandt andet at det nuværende bueudvalg i DJ erstattes af hele to udvalg. Et Bue-politisk udvalg og et Bue-aktivitets udvalg. Dette skal være med til fremover at sikre, at flere beslutninger bliver taget hvor fagekspertisen er.  Vi forventer at fusionen bliver endelig vedtaget på FADB’s generalforsamling til august. Det betyder, at vi i kredsen kommer til at tage imod nye medlemmer og muligvis et par nye foreninger.

Vil du vide mere om fusionen mellem FADB og DJ, kan du læse mere her: https://www.jaegerforbundet.dk/vaben/bue/koreplan-til-fusion-mellem-fadb-og-dj/

Forbundsmesterskaberne er planlagt til at blive afholdt i forbindelse med Brahetrolleborg Game Fair. Der er dog på nuværende tidspunkt stadig usikkerhed om hvorvidt COVID-19 restriktionerne vil muliggøre afholdelse af Brahetrolleborg Game Fair.

Jeg ser frem til at vi i det kommende år får gang i flere bueaktiviteter rundt i kredsen og dermed en mulighed for at kunne lave en mere fyldig beretning.

Når fusionen mellem DJ og FADB er gennemført, vil jeg forlade posten som Buekoordinator for at kunne fokusere på posten som kredsformand.

 

Bo Simonsen
Buekoordinator, kreds 6