Ulv: Stort tema

Ulvens genindvandring i Danmark har medført stor debat om arten, og hvorvidt der er plads til den i Danmark. Efter en ulovlig nedskydning - som DJ tager stærkt afstand fra - er debatten blusset op igen. Læs magasinet Jægers temanumre om ulven nederst på siden her.

Ulven er tilbage i Danmark

I 2012 blev en ulv fundet død i Thy. Få havde dengang forestillet sig, hvor mange følelser ulvens genkomst efter 200 år skulle skabe i Danmark. Holdningerne til ulven er mange og medlemmerne af Danmarks Jægerforbund er lige så splittede som resten af befolkningen - er ulven velkommen tilbage, eller skulle den hellere være blevet syd for grænsen? 

Debatten kulminerede i midten af april 2018, da en ulv blev skudt i Vestjylland - endda for rullende kameraer. En 66-årig mand blev sigtet for at skyde ulven med en riffel fra hans bil.

Du kan læse den oprindelige nyhed med Jægerforbundets reaktion her. 

Danmarks Jægerforbunds holdning til ulven fremgår af vores natursyn, som er vedtaget af repræsentantskabet i forbundet:

Ulv er naturligt hjemmehørende i Danmark og er naturlig genindvandret.

Jægerforbundet ønsker, når den centraleuropæiske bestand når et niveau, hvor den er i gunstig bevaringsstatus, at der skal kunne drives jagt på ulv. Derfor mener DJ, at ulvens beskyttesesstatus skal flyttes fra Habitatdirektivets bilag 4 til bilag 5.

Da der kan opstå konflikter mellem ulv og jagthunde, skal det sikres at jægerne har en retsstatus, således at denne kan forsvare sin hund, i tilfælde af at en ulv angriber en jagthund.

Via forvaltningsplanen er det i dag muligt at få tilskud til at opsætte ulvehegn for at beskytte husdyr. Det finansieres pt. af jagttegnsmidlerne. Dette mener DJ er forkert, og DJ mener, at det skal ske via finansloven, på lige fod med de erstatninger, der kan udbetales for ulveangreb på husdyr.

Du kan læse mere om ulven og Danmarks Jægerforbunds holdning i vores artsleksikon.

DJ: Vanvittig selvtægt

Af den ovenstående nyhed fremgår Danmarks Jægerforbunds holdning til sagen tydeligt:

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen er rystet over sagen, som han kalder fuldstændig grotesk og et fuldstændigt vanvittigt eksempel på selvtægt.

-  Hvis sagen forholder sig, som politiet beskriver den i sin pressemeddelelse, så tager jeg på det allerkraftigste afstand til handlingen. Det er et meget alvorligt lovbrud og vanvittigt eksempel på selvtægt. Hvor jeg håber, at den her sag bliver opklaret, og at strafferammen udnyttes fuldt ud, siger Claus Lind Christensen.

Det fremgår også, at hvis manden er medlem af Danmarks Jægerforbund og bliver dømt i sagen, så har han ingen fremtid i forbundet:

- Hvis manden bliver dømt, og samtidig er medlem hos os, ja, så kører vi en eksklusionssag, siger jægerformand Claus Lind Christensen.

- Den slags mennesker er ikke velkommen i vores fællesskab, understreger jægerformanden, som i den kommende tid vil følge sagen tæt.

Læs alle artiklerne: Tema om ulv

I forbindelse med sagen har der naturligt været en del medieinteresse for jægerne og Danmarks Jægerforbund. Derfor stiller vi her en masse viden til rådighed til journalister og andre, der måtte have lyst og brug for fakta om ulven.

Herunder finde du artiklerne fra ulvetemaet fra 2019, der blev bragt i vores medlemsmagasin Jæger: