Aldersbestemmelse
af kronvildt

En af hjørnestenene i hjortevildtforvaltningen er viden og vidensindsamling. Derfor har Danmarks Jægerforbund siden 2016 opfordret danske jægere til en frivillig tandindsamling, hvor kronhjorte aldersbestemmes ved hjælp af tandsnit.

Når du nedlægger en kronhjort ældre end spidshjort, kan du få den aldersbestemt ved hjælp af tandsnitmetoden, og samtidigt bidrage til Danmarks Jægerforbunds vidensindsamling om kronvildt. Du skal indsende to af hjortens fortænder, og du kan se hvordan i filmen herunder, hvor du også kan se, hvordan du udfylder en kuvert med den viden om dyret, som vi gerne vil have. Du kan rekvirere gratis konvolutter på post@jaegerne.dk.

Læs mere om, hvorfor vi samler tænder ind her

Sådan sender du tænderne ind

Se hvordan du får kæben gjort fri til afkogning, så du kan få tænderne ud. Se også hvordan du udfylder konvolutten med yderligere information.