Medlems- og Nyjægerkoordinator samt for
frivillig jagtprøve: 

Steen Riis-Petersen

steen@riispetersen.com

Mobil: 3162 1968

Vi leder efter en fotograf

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opgaven som kreds 6 Nyjægerkoordinator er, at understøtte de lokale jagtforeningers modtagelse af den nye jæger og sikre, at den nye jæger tilbydes en uddannelse i jægerhåndværket på både kort og lang sigt alt efter behov og interesse.

Den enkelte Nyjæger bør kontakte den lokale jagtforening og høre hvad de kan tilbyde af relevante Nyjæger arrangementer, alternativ kontakte undertegnede på mail cvi@mail.dk og jeg vil være behjælpelig.

Som Nyjægerkoordinator er jeg meget interesseret i at blive inviteret til Nyjæger arrangementer i Kreds 6, herunder evt. bidrage med råd og vejledning samt mulighed for at skabe kontakt til samarbejdspartnere i form af andre jagforeninger. Da jeg som Nyjæger koordinator i Kreds 6, fremover vil se alle ansøgninger om tilskud til Nyjæger arrangementer kan foreningerne med fordel inddrage mig i processen.

Som kreds 6 Nyjæger koordinator er min rolle, at være kreds 6 stemme og kontaktled mellem kredsens jagtforeninger og jægere og hovedbestyrelsen via Nyjægerudvalget, hvor Nyjæger koordinatorerne fra hele landet mødes og udveksler erfaringer til gavn for fremtidige Nyjæger arrangementer. Du er velkommen til at kontakte mig på mail og dele dine ideer og tanker.

En Nyjæger er defineret som en person, der har taget jagttegn, og som har bestået den praktiske haglskydeprøve inden for de sidste 2-3 år.

Nyjægerpuljen yder tilskud til netværksarrangementer mellem Nyjægere og ”gamle” jægere.

Hvordan ansøger du? For at komme i betragtning til at modtage støtte fra Nyjægerpuljen skal du udfylde et ansøgningsskema. Du finder skemaet her:

http://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/jagtforeningsarbejde/tilskudsmuligheder/nyjaegerpuljen/

Alle punkter i ansøgningen skal udfyldes bedst muligt. Husk desuden at læse hele vejledningen igennem inden afsendelse

Visionen på Nyjægerområdet i kreds 6 er:

  • At der er en etisk veluddannet jægerskare.
  • At der i Kreds og jagtforenings regi årligt tilbydes et eller flere Nyjæger arrangementer af oplysende karakter inden for jagt, vildt og natur. Emnerne kan blandt andet være, hav- og strandjagt, buejagt, lokale aktiviteter for Nyjægere omkring natur- og vildtpleje, våbenhåndtering, skydefærdigheder, efterbehandling og tilberedning af vildt, hundearbejde og jagthorn mv.
  • At Nyjæger arrangementer i kreds eller jagtforenings regi annonceres bredt på hjemmesider, Facebook, lokale aviser og DJ Jæger blad.
  • Endelig at der i kommunalt regi indgås aftaler om adgang til arealer med henblik på afholdelse af gratis Nyjæger jagter.