Medlems- og Nyjægerkoordinator

Christian Iuel
4700 Næstved
Tlf: 40637444
Mail:
cvi@mail.dk 

Koordinator for frivillig jagtprøve: 

Torben Nielsen, 
Tlf. 21 65 42 51, 
Mail: 
nielsentorben152@gmail.com

Nyjægerjagt 2019

Hermed fremsendes Nedestående invitation til ungjægere

Vores plan er et veltilrettelagt arrangement for skytter med max. 2 år med jagttegn (beviseligt og håndhæves.). Det er vigtigt for os, at denne jagt også handler  om ”læren om jagt”. Vi forventer, at der deltager min. 12 – max 14 – ungjægere, og vi stiller med min. 3 ”instruktører” plus 4-5 erfarne skytter. Alle kender hinanden, og vi vil tilsikre os, at det bliver en god (uforglemmelig) dag.

Atmosfæren vil være hyggelig og afslappet, som på en ganske alm. jagt, men styret hvad angår selve jagthandlingen.

Der vil være organiseret og disciplineret instruktion og evaluering under jagten:
Jeg forventer, at vi mødes ca. 08:15 og gennemgår alm. jagtskik – herunder:

 *   Sikkerhed
 *   Jagt moral
 *    Indtagelse af alkohol (mængden) generelt, og på denne jag
 *   Læren om den fysiske jagt – en del af nedenstående vil ske    løbende under jagten
*   Våben føring i et selskab samt ved op og nedstigning på vogn
*   Orientering i terrænet – hvor er nabo skytten, apportøren og klapperne
*   Stå på linje
*   Løb ikke fra posten
*   Adlyde start og stop
*   Hvordan agerer man i skyttekæden – etik og moral
*   Forklaring af de forskellige roller - drivere og skytter
*   Fokuser på dit vildt:
*   Anskudt vildt skal have ekstra skud
*   Nabo til anskudt vildt skal aflive (inden for skud afstand) anskudt vildt før skud på eget vildt mulighed
*   Anskudt fugl skal beskrives – vingeskudt, stangskudt, kropsskudt
 *   Fokus på hvor fasanen falder
*   Antal skudt vildt og deres placering
*   Hygge under jagten er vigtig.

Målet er at tilsikre alle deltagere en god, lærerig og hyggelig jagtdag med vildt ”på tasken”.

Prisen for deltagelse er 1500 kr. pr. jæger. inkl. forplejning – morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe
Med alm. rutinerede jæger vil det samlede antal stk. vildt på paraden være ca. 100, hvilket nok ikke vil blive det endelige resultat på en ungjæger jagt , da vi ønsker at nå andeopfløj, trampejagt, skovjagt og god råd og vejledning under vejs.
Christian Iuel
Søndergade 55
Hyllinge
4700 Næstved
Danmark
Tlf. 40637444
cvi@mail.dk

--------------------------------------------------------------------------------------------

Til ny jægere:

Rosenfeldt Gods inviterer til Spændende, lærerig og hyggelig jagt, med instruktion, vejledning og hjælp på den gode måde.

Dagen er planlagt som alsidig jagt med op fløj af ænder, harejagt, men mest fasanjagt, jagten er planlagt til 100 stk. alt efter træf procent.

Jagten foregår lørdag den 12. Oktober på Rosenfeldt Gods start kl. 08:15 - Statenevej 53, 4760 Vordingborg.

Gennem dagen vil vi tale om og forklare i nødvendigt omfang om, jagt skikke, god jagt moral, etik, respekt og vigtigst – sikkerhed.

Dagen vil blive hyggelig, afslappet og uformel, med ovennævnte punkter i fokus.

Det forventes at beklædning og støvler passer til dagen og at man medbringer "rigeligt" med patroner – man ved jo aldrig 😊

Det er alene ung jægere der skal skyde. Der vil være apportører, drivere og 3 ledere der deltage – som på en alm. selskabsjagt.

Husk dagen er for ny jægere og det forventes ikke at man har været på selskabsjagt før, vi håber at du skyder dit første stykke vildt eller måske skyder din første krikand, gråand, hare eller måske en fasan Målet for nyjæger jagtdagen er en oplevelse den enkelte jæger vil huske som en dejlig dag – uanset vejret.

Tilmelding kan først ske den 16. september fra kl. 00:01, (enhver tilmelding og betaling før dette tidspunkt er ikke gældende) og Tilmelding skal for at være gældende sendes senest Fredag den 20. september kl. 12:00 /efter dette tidspunkt er tilmelding ikke gældende.

Såfremt der måtte være for mange tilmeldinger vil pengene blive returneret til de sidste. Tilmeldingen er bindende, dog med hensyntagen til sygdom.

Tilmelding:

Mail sendes til CK@Rosenfeldt.dk samtidig med indbetaling på Konto 5041-1251148 eller mobilepay på 50776066 med angivelse af ungjægerjagt –(vigtigt) tilmelding er kun gyldig med mail og indbetaling.

Ved tilmelding vil information om dagen og programmet blive fremsendt.

Vel mødt på Rosenfeldt til en på alle måder dejlig dag.

Med venlig hilsen

Peter Oxholm Tillisch

ROSENFELDT GODS

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opgaven som kreds 6 Nyjægerkoordinator er, at understøtte de lokale jagtforeningers modtagelse af den nye jæger og sikre, at den nye jæger tilbydes en uddannelse i jægerhåndværket på både kort og lang sigt alt efter behov og interesse.

Den enkelte Nyjæger bør kontakte den lokale jagtforening og høre hvad de kan tilbyde af relevante Nyjæger arrangementer, alternativ kontakte undertegnede på mail cvi@mail.dk og jeg vil være behjælpelig.

Som Nyjægerkoordinator er jeg meget interesseret i at blive inviteret til Nyjæger arrangementer i Kreds 6, herunder evt. bidrage med råd og vejledning samt mulighed for at skabe kontakt til samarbejdspartnere i form af andre jagforeninger. Da jeg som Nyjæger koordinator i Kreds 6, fremover vil se alle ansøgninger om tilskud til Nyjæger arrangementer kan foreningerne med fordel inddrage mig i processen.

Som kreds 6 Nyjæger koordinator er min rolle, at være kreds 6 stemme og kontaktled mellem kredsens jagtforeninger og jægere og hovedbestyrelsen via Nyjægerudvalget, hvor Nyjæger koordinatorerne fra hele landet mødes og udveksler erfaringer til gavn for fremtidige Nyjæger arrangementer. Du er velkommen til at kontakte mig på mail og dele dine ideer og tanker.

En Nyjæger er defineret som en person, der har taget jagttegn, og som har bestået den praktiske haglskydeprøve inden for de sidste 2-3 år.

Nyjægerpuljen yder tilskud til netværksarrangementer mellem Nyjægere og ”gamle” jægere.

Hvordan ansøger du? For at komme i betragtning til at modtage støtte fra Nyjægerpuljen skal du udfylde et ansøgningsskema. Du finder skemaet her:

http://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/jagtforeningsarbejde/tilskudsmuligheder/nyjaegerpuljen/

Alle punkter i ansøgningen skal udfyldes bedst muligt. Husk desuden at læse hele vejledningen igennem inden afsendelse

Visionen på Nyjægerområdet i kreds 6 er:

  • At der er en etisk veluddannet jægerskare.
  • At der i Kreds og jagtforenings regi årligt tilbydes et eller flere Nyjæger arrangementer af oplysende karakter inden for jagt, vildt og natur. Emnerne kan blandt andet være, hav- og strandjagt, buejagt, lokale aktiviteter for Nyjægere omkring natur- og vildtpleje, våbenhåndtering, skydefærdigheder, efterbehandling og tilberedning af vildt, hundearbejde og jagthorn mv.
  • At Nyjæger arrangementer i kreds eller jagtforenings regi annonceres bredt på hjemmesider, Facebook, lokale aviser og DJ Jæger blad.
  • Endelig at der i kommunalt regi indgås aftaler om adgang til arealer med henblik på afholdelse af gratis Nyjæger jagter.