Medlems- og Nyjægerkoordinator

Christian Iuel
Søndergade 55
Hyllinge 4700 Næstved
Tlf: 40637444
Mail: cvi@mail.dk 

Koordinator for frivillig jagtprøve: 

Torben Nielsen, 
Tlf. 21 65 42 51, 
E-
mail: torbennielsen39@gmail.com

Kom til Nyjægerdag i kreds 6

Danmarks Jægerforbund Kreds 6 inviterer til

Nyjægerdag – Lørdag d. 12. maj 10.00-15.00

Sted: Næstved Flugtskydecenter, Gækhøjvej 30, 4700 Næstved

Er du ved at tage jagttegn eller er nyjæger, så kan du få mere at vide om valg af riffel, haglgevær, jagthund, nyttigt grej, buejagt og meget, meget mere.

Her er nogle at de ting, der forgår på dagen:

Forlægning af hjortevildt/smagsprøver ved Christian Iuel, Nyjægerkoordinator.

Jagthorn ved Per Pedersen. Hvordan kommer jeg i gang?

Jagthunde ved Lilli Pedersen. Hvilken hund skal man vælge?

Mød en Schweisshund ved Leif Stonor.

Strand- og havjagt ved Mads Nielsen, Strand- og Havjagtkoordinator.

Gode råd om kalibre og køb af Riffel ved Niels Riisfeldt.

Buejagt ved Brian Due, Buejægerkoordinator. Skyd med bue og få gode råd.

Mød en vildtplejerådgiver ved Lene Midtgaard.

Mød nyjæger mentor.dk.

Test din viden på en jagtsti.

Skyd med laser kino.

Mød Næstved Jægerråd, som kan hjælpe med indmeldelse i en jagtforening.

Lær om haglbøsser og skydeprøven ved Finn Hansen.

Skyd lerduer enten med din egen eller en lånt haglbøsse.

Råd og vejledning om tøj og udstyr ved Glen fra grejbutikken.dk.

 Næstved Flugtskydecenter griller pølser og sælger drikkevarer.

 Alle er velkomne!

Her er link til invitation som PDF fil.

Opgaven som kreds 6 Nyjægerkoordinator er, at understøtte de lokale jagtforeningers modtagelse af den nye jæger og sikre, at den nye jæger tilbydes en uddannelse i jægerhåndværket på både kort og lang sigt alt efter behov og interesse.

Den enkelte Nyjæger bør kontakte den lokale jagtforening og høre hvad de kan tilbyde af relevante Nyjæger arrangementer, alternativ kontakte undertegnede på mail cvi@mail.dk og jeg vil være behjælpelig.

Som Nyjægerkoordinator er jeg meget interesseret i at blive inviteret til Nyjæger arrangementer i Kreds 6, herunder evt. bidrage med råd og vejledning samt mulighed for at skabe kontakt til samarbejdspartnere i form af andre jagforeninger. Da jeg som Nyjæger koordinator i Kreds 6, fremover vil se alle ansøgninger om tilskud til Nyjæger arrangementer kan foreningerne med fordel inddrage mig i processen.

Som kreds 6 Nyjæger koordinator er min rolle, at være kreds 6 stemme og kontaktled mellem kredsens jagtforeninger og jægere og hovedbestyrelsen via Nyjægerudvalget, hvor Nyjæger koordinatorerne fra hele landet mødes og udveksler erfaringer til gavn for fremtidige Nyjæger arrangementer. Du er velkommen til at kontakte mig på mail og dele dine ideer og tanker.

En Nyjæger er defineret som en person, der har taget jagttegn, og som har bestået den praktiske haglskydeprøve inden for de sidste 2-3 år.

Nyjægerpuljen yder tilskud til netværksarrangementer mellem Nyjægere og ”gamle” jægere.

Hvordan ansøger du? For at komme i betragtning til at modtage støtte fra Nyjægerpuljen skal du udfylde et ansøgningsskema. Du finder skemaet her:

http://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/jagtforeningsarbejde/tilskudsmuligheder/nyjaegerpuljen/

Alle punkter i ansøgningen skal udfyldes bedst muligt. Husk desuden at læse hele vejledningen igennem inden afsendelse

Visionen på Nyjægerområdet i kreds 6 er:

  • At der er en etisk veluddannet jægerskare.

  • At der i Kreds og jagtforenings regi årligt tilbydes et eller flere Nyjæger arrangementer af oplysende karakter inden for jagt, vildt og natur. Emnerne kan blandt andet være, hav- og strandjagt, buejagt, lokale aktiviteter for Nyjægere omkring natur- og vildtpleje, våbenhåndtering, skydefærdigheder, efterbehandling og tilberedning af vildt, hundearbejde og jagthorn mv.

  • At Nyjæger arrangementer i kreds eller jagtforenings regi annonceres bredt på hjemmesider, Facebook, lokale aviser og DJ Jæger blad. 

  • Endelig at der i kommunalt regi indgås aftaler om adgang til arealer med henblik på afholdelse af gratis Nyjæger jagter.