Svaner

Foto: Thomas Iversen og Michael Stevns

I Danmark findes 4 svanearter;

  • Knopsvane (Cygnus olor)
  • De gulnæbbede svaner: Pibesvane (Cygnus columbianus bewickii) og Sangsvane (Cygnus cygnus)
  • Den sorte svane (Cygnus atratus)

Svaner er store andefugle (90-180 cm), og de er kendetegnede ved at have lange halse, der bruges ved søgning efter planteføde på bunden af lavvandede ferskvandssøer. Nogle arter overvintrer i brak- og saltvand og yngler undertiden ved kyster.