DJ's Lederuddannelse: Ledelse af frivillige

DJ's lederuddannelse: Ledelse af frivillige er et tilbud til alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, der kan se sig selv som potentiel frivillig leder.

Er du klar til at yde en frivillige indsats for jagten? Ser du værdi i at motivere andre frivillige til at yde en indsats? Vil du gerne medvirke til at sætte dagsordenen i DJ? Vil du gerne uddanne dig inden for organisationsarbejde og ledelse af frivillige?

Hvis du kan svare 'ja' til bare ét af de spørgsmål, så har vi et godt tilbud til dig. DJ styrker nemlig uddannelsen af de mange frivillige ledere og andre frivillige, der også medvirker til, at DJ er en velfungerende og stærk organisation. Kurserne er åbne for alle medlemmer med interesse for organisationsarbejdet og ledelse af frivillige.

Om uddannelsen

 • Målgruppe

  Medlemmer, der ser sig selv som potentiel frivillig leder i Danmarks Jægerforbund samt hovedbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelses suppleanter, kredsformænd, kredsbestyrelsesmedlemmer, Jægerrådsformænd, Jægerrådsbestyrelsesmedlemmer, jagtforeningsformænd, udvalgsformænd og koordinatorer.

 • Formål

  Formålet med DJ's lederuddannelse er:

  • At blive en del af Danmarks Jægerforbunds frivillige ledelsesfilosofi og organisatoriske arbejde og sikre, at vi alle trækker i samme retning og har nogenlunde ens forudsætninger og videns grundlag for den frivillige indsats i organisationsarbejdet i DJ.
  • At få præsenteret teori og redskaber der skal danne grundlag for gennemførelse af den samlede DJ’s lederuddannelse. Den frivillige ledelsesdisciplin, præsentationsteknik, formidling og kommunikation, vil blive inkorporeret i det samlede uddannelsesforløb, som den røde tråd, der skal samle uddannelsen.
  • At få øget kendskab til foreningsjura, økonomi, DJ’s strategi, vedtægter og natursyn.

  Formålet er at sikre, at vi alle trækker i samme retning og har nogenlunde ens forudsætninger og videns grundlag for den frivillige indsats i organisationsarbejdet i DJ.

   

  Kompetanceprofil

 • Uddannelsens opbygning

  Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillige består af en række moduler, hvor nogle er obligatoriske at gennemføre og bestå, mens andre kan tages uafhængigt.

  De obligatoriske moduler består af:

  • Et grundmodul (orange)
  • Et modul naturforvaltning (orange)
  • Et modul Ledelse af frivillige (orange)
  • Mindst fem valgfrie moduler (grønne)

  Du kan tilmelde grønne moduler uafhængigt af de øvrige moduler. Dermed kan du tage dem som interessemoduler, eller fx før du tager de orange moduler. De orange moduler skal tages i den rækkefølge, som de fremgår af skemaet.

  Når modulerne er planlagte og åben for tilmelding, kan de findes ved, at man søger på dem i vores kursuskalender eller i bunden af denne side.

  Tryk for stor version

  Tryk for stor version

  Tillykke med din DJ-lederudannelse

  Når du har gennemført hele uddannelsen og alt er registreret i medlemssystemet får du tilsendt dit kursusbevis. Som synligt bevis på din uddannelse og flotte engagement for Danmarks Jægerforbund, udleveres derudover en specialfremstillet nål (DJ-leder). Administrationen sender nålen til kredsens HB-medlem som arrangerer udleveringen. 

 • Beskrivelse af uddannelsens moduler

Det siger kursisterne

Se filmen herunder, eller klik her for at høre, hvad tidligere kursister siger om DJ's Lederuddannelse.

Planlagte kurser

Klikker du ind på det enkelte modul, kan du også læse mere om det, inden du tilmelder dig.

Herunder kan du se, om der pt. er nogle oprettede kurser.