Organisation

Fundamentet for alt, hvad der sker i Danmarks Jægerforbund, er vores medlemmer. Jægerforbundets medlemmer er typisk medlem i en eller flere af de 857 jagtforeninger, der findes landet over, men det er naturligvis også muligt at være direkte medlem i Jægerforbundet.

Danmarks Jægerforbund har pr. 1. oktober 2023 92.697 aktive medlemskaber. Medlemsskaren spænder vidt fra de yngste juniorjægere, der endnu har deres jagttegn til gode til de ældste seniormedlemmer, der kan se tilbage på et langt liv i jagtens tjeneste.

Danmarks Jægerforbunds aktiviteter er baseret på de mange frivilliges arbejdskraft - støttet af en mindre administrativ organisation på ca. 55 ansatte.

De lokale jagtforeninger

Jagtforeningerne er fordelt ud over hele landet, og hovedparten af de forskellige medlemsaktiviteter i jægerforbundet finder sted i jagtforeningerne. Aktiviteterne spænder fra hundetræning, skydning med hagl, riffel eller bue til egentlige jagter og anden social samvær.

Jægerråd

I stort set alle kommuner landet over er der etableret Jægerråd, der varetager de politiske interesser i området. Jægerrådene er repræsenteret i kommunernes grønne råd, brugerråd mv.

Jægerrådets formand vælges af medlemmerne på et årligt møde (årsmødet), og de øvrige medlemmer udpeges af de enkelte jagtforeninger i kommunen. Læs mere om de lokale jægerråd.

Kredse

Jægerforbundet er inddelt i 8 geografiske kredse. Kredsene ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt består af et medlem fra hvert Jægerråd i kredsen. Der er dog særlige regler for håndtering af antallet af medlemmer af kredsbestyrelsen, hvis der er flere end 12 eller mindre end 10 Jægerråd i kredsen. Kredsbestyrelserne er blandt andet ansvarlige for de forskellige aktiviteter i kredsen.

Udvalg

I jægerforbundsregi er der en række forskellige politiske og jagtfaglige udvalg fx jagthundeudvalget, jagthornsudvalget og riffeludvalget. I hver kreds vælges der en fagkoordinator for hvert udvalg ved de årlige kredsmøder.

Hovedbestyrelse

Den overordnede ledelse af Danmarks Jægerforbund ligger hos hovedbestyrelsen, som vælges på kredsmøderne i de 8 kredse efter indstilling fra Jægerrådene. Formanden for hovedbestyrelsen vælges direkte på et repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne, aktivitetsudvalgsformændene og et antal delegerede fra de enkelte kredse baseret på det antal medlemmer, de enkelte kredse har.