DJ's whistleblowerordning

Danmarks Jægerforbund  whistleblowerordning har til formål at give ansatte, tillidsfolk, medlemmer, kursister, leverandører, annoncører, samarbejdspartnere og andre eksterne personer mulighed for at anmelde en mistanke og bekymring om uretmæssig adfærd eller grove overtrædelser af lovgivning eller retningslinjer udstedt af Danmarks Jægerforbund.

I whistleblowerordningen er det muligt at anmelde en mistanke og bekymringer inden for følgende hovedgrupper:

  • Økonomisk kriminalitet
  • Ulovligheder begået af personer på ledende poster
  • Alvorlige former for diskrimination, herunder mobning og krænkelser
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerhed, herunder arbejdstilsynets retningslinjer.

Modtageren af anmeldelser, der indberettes via whistleblowerordningen, er PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).

Gå til formularen til anmeldelse.