DJ's whistleblowerordning

Formålet med DJ’s whistleblowerordning er at give medarbejdere, tillidsvalgte frivillige, øvrige frivillige og medlemmer (anonyme eller ikke-anonyme) mulighed for at anmelde alvorlige og kritisable forhold uden at skulle frygte for negative konsekvenser. 

Medarbejdere er ofte de første til at opdage uregelmæssigheder eller ulovlige forhold på arbejdspladsen. Tillidsvalgte frivillige og øvrige frivillige er ofte de første til at opdage uregelmæssigheder eller ulovlige forhold i organisationen. Derfor har vi i Danmarks Jægerforbund etableret en whistleblowerordning, da det er vigtigt, at sådanne forhold kommer frem i lyset, og at der bliver taget hånd om dem. Samtidig ønsker vi, at medlemmer skal have samme mulighed for at pege på uregelmæssigheder eller ulovlige forhold i organisationen.

Hvad kan indberettes gennem Whistleblowerordningen

Du kan indberette følgende forhold under denne whistleblowerordning;

1) Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold på arbejdspladsen eller i organisationen. Hvad der udgør en alvorlig overtrædelse beror altid på en konkret vurdering, men det kan bl.a. være:

  • Økonomisk kriminalitet, dokumentfalsk og bedrageri
  • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre
  • Tyveri
  • Alvorlige former for diskrimination, herunder mobning og krænkelser
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerhed, herunder arbejdstilsynets retningslinjer

2) Overtrædelser af EU-retten, som defineret i artikel 2 stk. 1 i EUs whistleblowerdirektiv, som kan tilgås via dette link.

Modtageren af anmeldelser, der indberettes via whistleblowerordningen er GapSolutions A/S.

Du kan læse nærmere om DJ's whistleblowerpolitik her.