Jagttegnskursuslærer

Danmarks jægerforbund tilbyder en bred vifte af jagt- og undervisningsfaglige efteruddannelseskurser for jagttegnskursuslærere

Jægerne bliver aldrig bedre end den uddannelse de får, og deraf har jagttegnskursuslæreren en naturlig og essentiel betydning i udviklingen af de nye jægere.

Danmarks jægerforbund har en klar målsætning om at styrke og støtte uddannelsesniveauet hos jagttegnskursuslærerne, for på den måde at skabe gode vilkår for naturen og jagten.

At være jagttegnskursuslærer er en betydningsfuld opgave, som kræver en meget bred viden om natur, jagt og jægere. I dag bor mange nye jægere i byen, og har derfor ikke nødvendigvis stor forkundskab om naturen. Et højt jagtfagligt uddannelsesniveau hos jagttegnskursuslæreren er derfor en naturlig betydningsfuld prioritet.  

Jagt- og undervisningsfaglige kurser

Jægerforbundet tilbyder en række kurser som er målrettet jagttegnskursuslærere. Indhold og tema på kurserne varierer, men målsætningen er altid den samme - At øge den jagt- og undervisningsfaglige kompetence hos jagttegnskursuslæreren, som således udvikles personligt og fagligt frem imod uddannelsen af de nye jægere.

Du finder kurserne i kalenderen nederst på siden. 

Kurserne er udviklet i samarbejde med landets fungerende jagttegnskursuslærere, og er et centralt output fra de årlige ERFA-møder mellem jagttegnsundervisningens interessenter. Læs mere om ERFA-møderne længere nede på siden. 

Temaer og undervisere

Indhold på kurserne varierer, og temaer er udviklet i nært samarbejde med nuværende jagttegnskursuslærere.

Udgangspunktet for kurserne er jagttegnskursuslærernes praksiserfaring, så drøftelser, dialog og eksempler fra undervisningen er en bærende del af kurserne. Videndeling mellem deltagere vil have en central post på kurset.

Indhold på kurserne er målrettet jagtprøvens pensum, men det videns- og kompetencemæssige niveau ligger noget over, hvad en aspirant skal præsentere til jagtprøven.

Undervisere på kurserne vil være fagspecialister, udvalgt nøje til kurset for jagttegnskursuslærere. 

 24 timer på Kalø

Alle kurser afholdes i Jagtens Hus på Kalø, og inkluderer overnatning i nærområdet. Udover fokus på det faglige indhold vil der på kurserne være stærkt fokus på jagttegnskursuslærernes praksisfællesskaber. Det sociale fællesskab omkring måltiderne og brændeovnen bliver der helt klart også plads til.

Generelt program for kurserne. Klik på billedet for at se det i stor format

Målgruppe

Jagttegnskursuslærere som er certificeret i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bestemmelser herom i bekendtgørelse om jagttegn.

Der kan gives dispensation for deltagelse ift. ovenstående. Kontakt Jes Mikkelsen for yderligere information jsm@jaegerne.dk

Maksimalt deltagerantal: 16 - Minimum: 6

Ny jagttegnskursuslærer

Ønsker du at uddanne dig til ny jagttegnskursuslærer sker det i første omgang ikke hos Danmarks Jægerforbund, men hos vores gode samarbejdspartner AMU Nordjylland.

Danmarks Jægerforbund er af Miljøstyrelsen godkendt til at udbyde kurset, men udbyder det ikke for nuværende.

Klik på linket, her hvis du vil læse om uddannelsen af nye jagttegnskursuslærere hos AMU Nordjylland  

Så snart du er færdiguddannet jagttegnskursuslærer hos AMU Nordjylland, er du meget velkommen til at hoppe med på jægerforbundets kurser for jagttegnskursuslærere. Er du tilmeldt eller i gang med uddannelsen hos AMU Nordjylland, opfylder du også adgangskravet til jægerforbundets kurser.

Antallet af jægere, der årligt uddanner sig til jagttegnskursuslærer, er ikke stort, men kvaliteten skal være helt i top.  Af den grund vægtes samarbejdet mellem AMU Nordjylland og jægerforbundet højt, for vildtet og de nye jægere har krav på det bedste der fås.

ERFA-møder

Hvert år afholder jægerforbundet gratis efteruddannelse for jagttegnskursuslærere over hele landet. ERFA (erfarings) møderne skaber viden, kompetencer og udbygger relationer omkring jagttegnsundervisningen i Danmark. Tilmeld dig nyhedsbrevet, så modtager du informationer om møderne. 

Nyhedsbrev – hold dig opdateret

Er du jagttegnskursuslærer eller går du med tanker om at blive det, bør du tilmelde dig jægerforbundets nyhedsbrev for jagttegnskursuslærere. Her får du al nødvendig viden vedrørende undervisning til jagttegn og Miljøstyrelsens informationer om jagtens prøver. Du finder tilmeldingen i bunden af siden eller på linket HER.

 Kursusleder: Jes S. Mikkelsen - jsm@jaegerne.dk 

Tilmeld dig kurser for jagttegnskursuslærere

Du tilmelder dig kurset i vores kursuskalender herunder, hvor du kan se, om der pt. er nogle planlagte kurser.

Er årets kurser afholdt kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk