Modul 6: Riffelinstruktør - Natjagt

Som følge af den stigende anvendelse af lysforstærkende og termisk udstyr i Danmark og i udlandet, har Danmarks Jægerforbund sammen med en række af landets førende eksperter på området, sammensat et efteruddannelsestilbud til DJ-riffelinstruktører, der ønsker at udvide deres kompetencer på området.

Kurset har til formål at sætte riffelinstruktøren i stand til at undervise danske jægere i natjagt/-regulering på lokale godkendte riffelskydebaner, samt sikre en bredere forståelse for udstyrets muligheder og begrænsninger.

At gå på jagt eller regulere om natten, hvor overblikket qua lyset er ganske anderledes end om dagen, stiller nogle ganske store krav for den enkelte jæger og dennes udstyr. Ligeledes stiller det store krav til den riffelinstruktør, som vil undervise jægerne i natjagtens fornøjelser og udfordringer, da både sikkerheden og lovgivningen stiller nogle ganske anderledes krav end de vi normalt er vant til.

Disse mange spørgsmål får du besvaret på kurset Natjagt.

Indhold:

På kurset skydes der med eget våben og egne lysforstærkende eller termiske sigtekikkerter. Der vil være mulighed for igennem praktisk afprøvning på opsatte specialdesignet mål at udforske muligheder og udfordringer ved anvendelse af forskellige lysforstærkende og termiske sigtekikkerter og håndholdte spottere. Efter kurset vil instruktøren være bekendt med den relevante våben- og jagtlovgivning, samt være i stand til at undervise og rådgive jægere i jagt- og regulering i Danmark, både teoretisk og i praksis.

Den praktiske del af kurset indeholder både praktisk afstandsbedømmelse og artsgenkendelse ved forskellige vildtarter i forskellige situationer, samt indskydning og jagtrelevante skudsituationer med det medbragte natjagtudstyr.

Fokus vil være på, at sætte dig som riffelinstruktør i stand til at gennemføre en træningsaften for jægere, der ønsker at dygtiggøre sig i brugen af natjagtudstyr til jagt og regulering.

Målgruppe:

Riffelinstruktører, der er godkendt af miljøstyrelsen (jf. VBK § 21, stk. 3), som ønsker at få større viden i, at undervise danske jægere i natjagt/-regulering på lokale godkendte riffelskydebaner, samt sikre en bredere forståelse for udstyrets muligheder og begrænsninger.

Krav:

Kursisten skal være uddannet riffelinstruktør (jf. VBK § 21, stk. 3), og skal medbringe en jagtriffel og træningsammunition (min. 10-20 stk. gerne flere) i en kaliber, der som minimum lever op til kravene om jagt på råvildt for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. Derudover skal kursisten medbringe eget lysforstærkende eller termisk sigtemiddel. Håndholdte spottere må meget gerne medbringes som supplement.

Kursisten skal  medbringe en jagtriffel og ammunition (min. 10 stk. gerne flere) i en kaliber, der som minimum lever op til kravene om jagt på råvildt for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. Jagtrelevante hjælpemidler som f.eks. skydestok, skydestol kan med fordel medbringes. Da vi i forbindelse med den praktiske del opholder os på udendørs skydebane, bør påklædningen være derefter.

Gode råd inden kursus:

Kend dit udstyr. Gør dig selv en tjeneste og sæt dig ind i hvad din sigtekikkert kan, og hvordan den betjenes. Den praktiske skydning vil starte med indskydning, så bare dit våben er grovindstillet😊