Duelighedsprøver

Duelighedsprøven i jagthornsblæsning er muligheden for, at alle kan få afprøvet deres evner.

Duelighedsprøverne afholdes i alle landets kredse, og det giver samtidig mulighed for at kvalificere sig til forbundsmesterskabet i jagthorn.

Prøven er inddelt efter blæsernes niveau i guld-, sølv- og bronzeklasse, og man kan deltage i prøven såvel solo som i en gruppe på mindst fire personer. Du kan læse mere om duelighedsprøverne i de tilhørende regler, og følge planerne for kommende arrangementer i bladet Jæger eller i aktivitetsoversigten.

 

Duelighedsprøven i kreds 5 er ikke med den samlede annoncering af prøverne i Jæger. Duelighedsprøven i kreds 5 ses ved at trykke her.

Følgende bundne signaler er udtrukket til duelighedsprøverne 2018:

 

Bronzeprøven:

Solo: Giv agt og samling, Fremad og holdt, Kaninen, Honnør for flaget

Grupper: Haren, Ræven, Frokostsignalet, Flyvende vildt

Sølvprøven:

Solo: Vildt Parade, Hyldest til grævlingen, Hundefanfare, På gensyn

Grupper: Elgen, Sneppen, Kragen, Rågen

Guldprøven:

Solo: Vækning, Sommerbukken, Blishønen, Kronhjorten

Grupper: Sikahjorten, Dåhjorten, Gåsen, Vildanden