Duelighedsprøver

Duelighedsprøven i jagthornsblæsning er muligheden for, at alle kan få afprøvet deres evner.

Duelighedsprøverne afholdes i alle landets kredse, og det giver samtidig mulighed for at kvalificere sig til forbundsmesterskabet i jagthorn.

Prøven er inddelt efter blæsernes niveau i guld-, sølv- og bronzeklasse, og man kan deltage i prøven såvel solo som i en gruppe på mindst fire personer. Du kan læse mere om duelighedsprøverne i de tilhørende regler, og følge planerne for kommende arrangementer i bladet Jæger eller i aktivitetsoversigten.

 

Følgende bundne signaler er udtrukket til duelighedsprøverne 2022:

 

Bronzeprøven:

Solo: Kaninen; Rådyret; Jagt begynd; Mårhunden; Valgfrit signal

Grupper: Frokostsignalet; Giv agt og samling; Haren; Flyvende vildt; Valgfrit signal

Sølvprøven:

Solo: Vildtparade; Sneppen; Vaskebjørnen; Hyldest til Grævlingen; Valgfrit signal

Grupper: Elgen; Kragen; Agerhønen; Rågen; Valgfrit signal

Guldprøven:

Solo: Kronhjorten; Sommerbukken; Sikahjorten; Blishønen; Valgfrit signal

Grupper: Vækning; Begrüssung; Edderfuglen; Dåhjorten; Valgfrit signal